industriAll Global Union industriAll European Trade Union
Eng Tr
 
Sapanca Sardunya Tesisleri

 

Sitemizi Sık
Kullanılanlara Ekleyin

bu sayfayı, facebook'ta paylaşın...

Site içinde arama:"Savaşım dolu
Onurlu bir yaşam"
filmi

1 Mayıs 2008 filmi

izlemek için tıklayın

izlemek için tıklayın

Hangi ülkede, hangi işyerinde olursa olsun, işçilerin sorunları ortaktır..

Üye Kimlik Araştırması

IMF - İSTİHDAM UYGULAMALARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE GÜVENCESİZ ÇALIŞMA ARAŞTIRMASIAsil Çelik işçilerinden
Bakanlığa toplu faks eylemi....

Grevleri Bakanlar Kurulu kararı ile yasaklanan ve toplu iş sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu’na götürülen Bursa Şubemize bağlı ASİL ÇELİK işyerinde çalışan işçiler,
İnsanca yaşayabilecek ve insan onuruna yakışır bir iş umuduyla başlayan toplu İş sözleşme sürecinde yaşadıkları mağduriyetleri dile getirmek üzere toplu olarak ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’na FAKS ÇEKME EYLEMİ yapacaklar...

Tarih: 28 Mart 2017 Salı günü
Yer: Orhangazi PTT önü
Saat: 16.30


Valfsan'da TİS coşkusu

İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Valfsan'da imzalanan
 toplu iş sözleşmesi için, Genel Başkanımız, Şube yöneticilerimiz
ve üyelerimizin katılımıyla bir tören düzenlendi..

Fotoğraflar  


 

Sendika Yöneticilerine Verilen Ceza
Sendikal Faaliyetlere Vurulmuş Bir Darbedir

TÜMTİS Yöneticilerinin anayasal bir hak olarak teminat altına alınan sendikal faaliyetleri nedeniyle yerel mahkeme tarafından verilen hapis cezalarının Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmesi Türkiye’de demokrasi ve hukuk adına gelinen noktayı göstermesi açısından son derece üzücü ve vahimdir.
Türkiye’de sendikalaşma oranı yüzde beşlerle ifade edilirken, verilen bu karar ile sendikalaşma önündeki mevcut engellere bir yenisi daha eklenmeye çalışılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bu ayıba derhal son vermeli, başta sendikalar olmak üzere demokratik kurumlar üzerindeki bu baskılar durdurulmalıdır.

Basın açıklamamız
 


Kayseri ODS işyerinde 15 Mart'ta yaşanan iş kazasında
hayatını kaybeden üyemiz Elbey Algül'e ( Halo Dayı ) rahmet,
ailesine ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.


Gebze'de işyeri ziyaretleri...

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, 13 Mart'ta
Gebze Şube Yöneticilerimiz ile Birlikte Çayırova Boru ve Kroman Çubuk
 fabrikalarını ziyaret ederek üyelerimizle görüştü.
Geçen hafta Ölümlü iş kazası yaşanan
Çayırova Boru'daki üyelerimize başsağlığı diledi.

Fotoğraflar  


Pratt&Whitney'de çoğunluk
Birleşik Metal-İş'in...

Bugünkü duruşmada, işverenin ve Çelik-İş'in itirazlarının yerinde olmadığına, Sendikamızın çoğunluğa sahip olduğuna karar verildi.

Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi’nde (TEC) yürütülen örgütlenme çalışmaları sonunda yapılan yetki tespiti başvurusu üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendikamızın yasanın aradığı çoğunluğu sağladığını tespit ederek, yetki tespitini sendikamıza verdi.
Çelik-İş ve işveren çoğunluk tespitine itiraz ederek dava açtı. Çelik-İş Sendikası, TEC çalışanlarının daha fazla mağdur olması pahasına davayı yetkisiz mahkeme olan İstanbul Anadolu 23. İş Mahkemesinde açmış olup davada “mahkemenin yetkisizliğine” karar verilmiştir. Bu dosya yetkili İstanbul 12. İş Mahkemesi’ne gönderilmiş olup işverenin açtığı itiraz davası ile birleştirilmiştir.
Yargılamaya işverenin itirazı üzerine açılan dava dosyası üzerinden yani İstanbul 4. İş Mahkemesi’nde devam edilmiş olup bugün (08.03.2017) yapılan duruşmada;
Sendikamızın çoğunluğa sahip olduğuna, işverenin ve Çelik İş'in itirazlarının yerinde olmadığına karar verilmiştir. Karar itiraz edilmezse kesinleşecektir.8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Güvenceli İş, Güvenli Gelecek,
Şiddetsiz Bir Yaşam Hakkımız!

Bir 8 Mart mücadele gününde daha kadınlar eşitlik, özgürlük taleplerini dünyanın dört bir yanında en yüksek perdeden dillendirmeye devam ediyor.
 
Küreselleşme ve liberal politikalar, sosyal devletin tüm kazanımlarını yok ederek çalışma ve yaşama koşullarını giderek ağırlaştırıyor. Cinsiyet temelli işbölümü altında yaşlı bakımı, çocuk bakımı, ev işleri kadının omuzlarına yüklenirken sermaye, kadın emeğini en ucuz şekilde sömürmenin peşinde.
Sermaye ve erkek egemen sistem, biryandan analığı kutsallaştırıp, kadını aile ile özdeşleştirirken, diğer yandan kadın emeğini ucuz, güvencesiz hale getirip, kadın yoksulluğunu artırıyor. Ataerkil sistem ve kapitalizmin, kadın bedenini ve emeğini kontrol altında tutma adına yeniden ve yeniden ürettiği gelenek ve göreneklerle kadınların hayatını karartmaya devam ediyor.
 
İşyerlerinin sağlıksız koşulları hem evde hem işte çalışan kadınların sağlığını tehdit ederken işyerlerinde mobbing, sözlü /cinsel taciz, düşük ücret, güvencesizlik ve ayrımcılık en çok kadınları tehdit ediyor. Güvenceli esneklik adı altındaki güvencesiz çalışma adeta kadınların çalışma biçimi haline getiriliyor. Kadınların sendikalara-sendikaların kadınlara ihtiyacı artıyorken, sendikalar en çok kadınların ve kadın emeğinin sorunlarını görmüyor ya da görmek istemiyorlar.
 
Hükümetin kadın karnesi hiç te iç acıcı değil. Hayata geçirdiği muhafazakar politikalar, kadının toplum içindeki konumunu daha da geriye çekmektedir. Kadını kamusal alandan dışlayan, eve iten çocuk doğurmaya teşvik eden uygulamalarının etkisiyle, kadınlara yönelik ayrımcılık, şiddet, sömürü ve yok sayma katlanarak artıyor.
 
Artan kadın düşmanlığı kadınları sokakta, otobüste, metroda tehdit ediyor, kadınlar başı açık, başı kapalı diye ayrımcılığa maruz kalıyor. Şort giydikleri için tekmeleniyor, hamileyken parkta spor yaptığı için dövülüyor, toplu taşıma araçlarında tecavüz ediliyor, katlediliyor. Sudan sebeplerle kadınları katledenlere iyi hal ceza indirimi uygulanıyor.
Sosyal devletin kırıntısını bile yok etmek için kolları sıvayan hükümet, grevlerimizi keyfi olarak yasaklıyor, zorunlu BES ile maaşımız daha cebe girmeden sermayenin kasasına aktarılmaya çalışılıyor, kıdem tazminatımızın talanı gündemdeki yerini koruyor.
 
Ülke ekonomisinin allak-bullak olduğu, kadın işsizliğinin arttığı, can güvenliğimizin kalmadığı, yoksul halkın çocuklarının payına ölümün ve işsizliğin düştüğü, kadın cinayetlerinin, tecavüzlerin arttığı bir dönemde, 15 yıldır bu ülkede iktidar olan hükümet, ülkeyi 16 Nisan’da, tüm yetkilerin tek bir kişiye verileceği bir Referanduma götürüyor.
 
Birleşik Metal-İş’li kadınlar, anayasa oylamasının bir parti seçimi olmadığını, anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde bugünlerimizi bile mumla aratacak günlerin yakın olduğunu biliyor, görüyor.
 
Bu nedenle kadınlar, evde kocaya, işte patrona, sendikada başkana vermeyi red ettikleri yetkiyi, ülkede tek adama vermeye de cevabı HAYIR olacaktır.

Birleşik Metal İş Sendikası
Kadın Komisyonu
 

Basın açıklamamız

 

 


 

Gebze Şubemize bağlı Çayırova Boru'dan
Sergen Karataş
iş kazası sonucu hayatını kaybetti.
Değerli bir üyemizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz…
Bugün (07.03.2017) Güzeltepe Cemevi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacaktır.
Sendikamız üyesi çalışma arkadaşlarına, dostlarına ve ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.


Dünya Emekçi Kadınlar Günü
 

Metal işçisi kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar Günü için
5 Mart Pazar günü Gebze'de buluştu...

Fotoğraflar  


Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM)
Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu

Enflasyon yoksulu
iki kat daha fazla yoksullaştırdı

• 14 yılda enflasyon hesaplamasından kaynaklı yoksullaşma zenginlerde yüzde 5, yoksullarda yüzde 11 oldu
• Yoksul enflasyondan zengine göre yaklaşık iki kat daha fazla etkilendi.
• Şubat enflasyonu kendi hesabına çalışanlar için yıllık 10,7 oldu
• Aylık enflasyon ücretsiz aile işçileri ve profesyonel meslek sahipleri için yüzde 1’in üzerinde

Araştırma raporu


Metal işçilerinin referandum konusundaki
eğilimi nedir?

Sendikamız, Üye Kimlik Araştırmamızın önemli ve güncel bulgularını kamuoyu ile paylaşmak için bir basın toplantısı düzenledi.
Bilim insanları, sendikalar ve emek alanıyla ilgili kurum ve kuruluşlar için önemli bir veri kaynağı olacak olan çalışmanın ilk bulgularını bugün açıkladık..

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu'nun açış konuşması
Araştırmamızdan bazı rakamlar
Fotoğraflar  


Üyelerinin gerek hak ve çıkarlarını geliştirmek, gerekse ekonomik ve sosyal sorunlarına sahip çıkmak için bilimsel temelde çalışmalar yapmayı bir görev olarak gören sendikamız, kapsamlı bir “Üye Kimlik Araştırması” yapacağını, daha önce kamuoyuna duyurmuştu.
Bu çerçevede sendikamız araştırma merkezi (BİSAM), 2016 yılının son haftası ile 2017 yılının ilk haftalarında üyelerine yönelik söz konusu çalışmayı hayata geçirdi.

Basın açıklamamız


 


ACI KAYBIMIZ!

Bursa Şubemize bağlı Prysmian işyeri Baştemsilcimiz

FUAT DURMAZ’ı

 bir kalp krizi sonucu kaybettik.
Değerli bir üyemizi, metal işçilerinin yiğit bir temsilcisini kaybetmenin
 üzüntüsü içerisindeyiz…
Çalışma arkadaşlarına, dostlarına ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Bugün (24.02.2017) Mudanya Hal camisinden kılınacak öğle
namazı ardından Mudanya İpek Yayla Köyü’nde defnedilecektir.


Konvekta'da TİS imza Töreni

İstanbul Konvekta işyerimizde üyelerimizin memnuniyetleri ve onayıyla anlaşmaya varılan toplu sözleşmemiz, 23 Şubat Perşembe günü yapılan törenle imzalandı.

Fotoğraflar  


Senkromeç işçisi,
haklarına sonuna kadar sahip çıkacak!

İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikada, 2016 Mayıs ayından beri ücretlerini alamadıkları yetmezmiş gibi, son olarak 117 işçi işten çıkartıldı.
İşçilerin haklarına sahip çıkmak için Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu’nun katılımıyla Valilik önünde düzenlediğimiz basın açıklamasına katılım yoğun oldu.

Basın açıklamamız


Genişletilmiş Başkanlar Kurulu

Sendikamız Genel Merkezinde 15 Şubat'ta toplanan
Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, yılbasından bu yana gelişmeleri,
yeni örgütlenmeleri, sendikamız eylem ve etkinliklerini ele alarak,
 ileriye yönelik mücadele programını güncelledi.

Fotoğraflar  

 


İsmail Saymaz ve "Fıtrat"
 

Gazeteci Yazar İsmail Saymaz'la sendikamızda bir söyleşi ve imza günü
gerçekleştirdik...  İş kazası adı altında ülkemizde işlenen cinayetleri
konu alan kitabından örnek olayları aktaran Saymaz,
daha sonra, söyleşiye katılanlara kitabını imzaladı...

Fotoğraflar  


DİSK’in kuruluşunun 50. yıldönümünde
 KEMAL TÜRKLER’in mezarı başındayız...

Birleşik Metal-İş, Nakliyat-İş Sosyal-İş sendikaları,
bu sabah düzenlenen bir ortak etkinlikle Kemal Türkler'in mezarı başındaydı...

"DİSK’in 50. Kuruluş Yıldönümü’nde; Kuruluş Bildirgesi’nde vurgulananları
ve yükseliş dönemindeki anlayış, ilke ve değerleri tüm topluma bir kez
daha hatırlatmak adına, Dönemin unutulmaz lideri Kemal Türkler’in mezarı
başında anmayı bir gereklilik olarak gördüğümüzü tüm kamuoyuna bir kez
daha duyuruyoruz. "

Fotoğraflar  

DİSK işçilerin ekonomik ve demokratik mücadele örgütü olarak ülkemizde, sarı-Amerikancı sendikacılığa karşı sermayeden ve devletten bağımsız, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığını temsil etmek amacıyla kurulmuş ve yıllar boyunca bu yolda ilerleyerek işçi sınıfı mücadelesine çok büyük kazanımlar sağlamıştır.
Türkiye işçi sınıfı mücadelesine altın harflerle yazılan büyük Saraçhane Mitingi, Kavel Direnişi, şanlı 15-16 Haziran grev ve direnişlerini, 51 yıllık 1 Mayıs yasağının işçi sınıfın gücüyle son verilmesinde ve 1 Mayısların Taksim Meydanında kitlesel kutlanmasını, DGM direnişlerini, Faşizme İhtar Eylemleri eylemlerini gerçekleşmesinde sadece önderlik değil bir militan olarak siperin en önünde yer alan önderimiz Kemal Türkler’i DİSK’in 50. Kuruluş yılında mezarı başında anmak sadece bir görev değil aynı zamanda bize bıraktığı utkan geleneğinin neferleri olduğumuzun da ilanıdır.
Kuruluş Bildirgesi’nde; “Emperyalizmin, devletimizin ve milletimizin hayatına yeniden kastetme çabalarının arttığını ve bir avuç sömürücünün, aracının, kapkaççının bu çabalara katıldığını görmektedir” cümlesiyle genel felsefesini ortaya koyan DİSK’e ve bu kimliğe sahip çıkan bağlı sendikalara bugün ülkemizde yaşananları dikkate aldığımızda, kuruluş günlerinde olduğundan çok daha fazla üzerimize görev ve sorumlulukla omuzlarımızda olduğunun bilincindeyiz.
İşçi sınıfının bugün yaşadığı sorunlarla mücadele edebilmek sadece Kemal Türkler döneminde olduğu gibi DİSK’i DİSK yapan anlayış ve ilkeleri hayata geçirebilmekle mümkün olacaktır.
Bu nedenle DİSK’in 50. Kuruluş Yıldönümü’nde; Kuruluş Bildirgesi’nde vurgulananları ve yükseliş dönemindeki anlayış, ilke ve değerleri tüm topluma bir kez daha hatırlatmak adına, Dönemin unutulmaz lideri Kemal Türkler’in mezarı başında anmayı bir gereklilik olarak gördüğümüzü tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Saygılarımızla.

BİRLEŞİK METAL-İŞ, NAKLİYAT-İŞ, SOSYAL-İŞ

Basın açıklamamız


Varlık Fonu, kamu mallarının talanı demektir. Hükümetin, Varlık Fonu’nun kuruluşuyla ilgili öne sürdüğü tüm gerekçeler inandırıcı olmaktan çok uzaktır. Çünkü kamuda olan işletmelerin gelirleri zaten devletin, dolayısıyla hükümetin tasarrufundadır. Memleketimizin en değerli kamu kuruluşları ve arsaları Varlık Fonu’na devredilirken, Fon’un hiçbir denetim altında olmayışı, niyetin kötülüğünü ve talanın büyüklüğünü göstermektedir.
...
Diğer yandan, bu kurumlarda yıllardır sendikalı olarak çalışan işçilerin akıbeti belirsizdir. Bugüne kadar yapılan özelleştirmelerle işsizlik, açlık ve sendikasızlaştırmanın yaşandığı bilinmektedir.
...
Birleşik Metal-İş Sendikası olarak, Hükümete sesleniyoruz: Kamu kuruluşlarının Fon adı altında talanı ve özelleştirilmesi anlamına gelen Varlık Fonu uygulamasından biran önce vazgeçilmeli ve kamunun malı, kamuda kalmalıdır.

Basın açıklamamız


Birleşik Metal-İş Sendikası
Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM)
Enflasyon ve Hayat Pahalılığı
Ocak 2017 Dönem Raporu

• ENFLASYON HESAPLAMASI HERKESİ YOKSULLAŞTIRDI
• EN ÇOK YOKSULLAŞAN EN YOKSULLAR OLDU
• ALIM GÜCÜ TEMEL HARCAMA KALEMLERİNDE DÜŞTÜ
• OCAK ENFLASYONU ÜCRETLİLER İÇİN 9,6 OLDU
• TEMEL HARCAMA KALEMLERİNDE ENFLASYON İKİ HANELİ

Araştırma Raporu


Grev Yasağına Rağmen,
Grevle Kazandık

Bilindiği üzere Sendikamızın, işveren sendikası EMİS’e bağlı GE Grid Solution, ABB Elektrik, Schneider Enerji ve Schneider Elektrik işletmelerinde 20 Ocak Cuma günü başlattığı grevler aynı gün Bakanlar Kurulu kararı ile yasaklanmıştı.

Neredeyse rutin bir uygulama haline gelen ve işçilerin grev hakkını tamamen hükümetlerin iznine bağlayan bu uygulamaya karşı sendikamız mücadeleye devam kararı aldı. Fabrikalarda pazartesi gününe kadar işbaşı yapılmadı. Ardından tüm vardiyalarda mücadele fabrikaların içine taşındı.

23 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her iki sendikayı görüşmeye davet etti. Yapılan görüşmede adı geçen işletmelere bağlı fabrikalarda çalışan yaklaşık 2.200 üyemiz için 2016-2018 dönemini kapsayan iki yıllık toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varıldı.
İmzalanan sözleşme grev yasaklandığında gelinen noktadan daha ileri kazanımlar içermesi açısından da bir ilktir. Varılan anlaşmayla üyelerimizin elde ettiği kazanımların bir bölümü şöyledir:

• Saat ücretlerine birinci altı ay için 1,20 lira artı yüzde 7 zam yapılmıştır. Ortalama olarak yüzde 18,5 artışa tekabül etmektedir.

• Bu oran ile birinci altı için işyerlerine göre ortalamada 443 ile 510 lira net artış sağlamıştır.

• Yürürlüğü iki yıl olarak belirlenen sözleşmede diğer zam dilimleri ise ikinci ve üçüncü altı aylar enflasyon artı bir puan artış sağlanmıştır.

• Sosyal yardımlardaki artış yüzde 27 oranındadır.

• Dini Bayram mesaileri yüzde 200’e yükseltilmiştir.

• Engelliler gününde ücretli izin, eşin anne ve babasının ölümünde üyeye 4 gün ölüm izni, ABB işyerinde işçilere sağlık sigortası hakları alınmıştır.

Bu kazanımların yanında grev yasağına karşı verilen mücadelenin elde ettiği kazanım da son derece önemlidir. Grev yasağı fiilen ortadan kaldırılmıştır.
Grev hakkına sahip çıkan üyelerimizi, onlara sonuna kadar destek olan örgütlü olduğumuz diğer işletmelerdeki üyelerimizi kutluyor, ilk günden itibaren bu mücadelede sendikamızın yanında olan emek dostlarına teşekkür ediyoruz.
Metal işçileri Birleşik Metal-İş ile tarih yazmaya devam edecek.

Basın açıklamamız


Grev Yasağını Tanımıyor,
Mücadeleye Devam Ediyoruz

Birleşik Metal-İş Sendikası ile Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası arasında devam eden grup toplu iş sözleşmesi sürecinde Grev Uygulaması başlayınca Bakanlar Kurulu’nun kararıyla grev yasaklandı.

Sendikamızın örgütlü olduğu GE Grid Solution, ABB Elektrik, Schneider Enerji ve Schneider Elektrik işletmelerine bağlı fabrikalarda, grup toplu sözleşmesinde anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine, 20 Ocak’ta 2.200 Birleşik Metal-İş üyesi işçinin tam ve coşkulu katılımıyla “Metal Grevi”mizi başlattık. Greve çıkışımızın ardından aynı gün, öğle saatlerinde apar topar hükümet eliyle grevimiz 60 gün süreyle ertelendi.

Metal işçileri, birçok kez yaşanan grev ertelemelerinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Bu bir erteleme değil yasaklamadır. 2002 yılından bugüne Cam, Lastik, Maden işkollarında on binlerce işçinin grevli toplu sözleşme hakkı hükümet eliyle defalarca gasp edildi.

Metal işçileri de birçok kez Hükümetin grev yasakları ile karşı karşıya kaldı. 2015 yılında MESS’e karşı greve çıkan onbinlerce metal işçisinin grevi, yine aynı gün içinde ertelendi. 18 Ocak’ta da Asil Çelik işçilerinin grevi yasaklandı.

Grev hakkı, geçmişi yüzyıllara dayanan, hem anayasal hem de evrensel bir haktır. Grev hakkımızın elimizden alınması, özgür bir şekilde toplu sözleşeme yapabilme hakkımızın elimizden alınması demektir. Grevsiz toplu sözleşme hakkı bir “hiç”tir.

Geldiği günden bugüne grev ertelemelerini alışkanlık haline getiren hükümet, grevimizi yasaklayarak, toplu sözleşme hakkımızı elimizden alıyor ve bizlere patronlar size neyi layık görüyorsa ona razı olacaksınız diyor. Bu, alınteri dökerek, emeği ile geçinen işçiye sefaleti reva görmektir.

Bizler metal işçileri olarak, hükümetin sadece ve sadece patronları koruyan, işçinin alınterini gözetmeyen, işçilerin grev hakkını elinden alan, anayasal bir hakkın kullanımını engelleyen kararını tanımıyoruz.

Bizler, Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, daha önce de duyurduğumuz gibi, hükümetin grev yasağına boyun eğmiyoruz. Bizler, tarih boyunca bedel ödeyerek işçi sınıfının kazandığı grevli toplu sözleşme hakkımıza sahip çıkıyor ve işyerlerimizi eylem alanına döndürüyoruz.

Bizler bu mücadele kararını, sadece EMİS üyesi işçiler adına değil, grev hakkı sürekli gasp edilen tüm işçiler adına aldık. Eylemlerimiz, aynı zamanda grev yasağını, işçilerin toplu sözleşme hakkının üzerinde “Demoklesin Kılıcı” gibi sallayan, OHAL’i demokratik hakların kullanılmasının önüne engel olarak koyan, en ufak hak arama talebinde polisi ve tomaları işçilerin karşısına diken Hükümete uyarı eylemidir.

Geçmişte bir çok kez mücadeleleri ile tarih yazan metal işçileri, bir kez daha tarih yazacak bir mücadeleyi büyük bir kararlıkla sürdürecektir. Bu mücadele bizlerin, alın terinin hakkını vermeyen patronlara ve her daim patronların taleplerini emir kabul eden hükümetin grev yasaklarına karşı bir mücadeledir.

Mücadelemiz, EMİS işyerlerinde grevi yasaklanan üyelerimizin talepleri doğrultusunda bir toplu sözleşme imzalanıncaya kadar devam edecektir.
Tüm emek dostlarını, Birleşik Metal üyesi işçilerin bu haklı mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
Genel Yönetim Kurulu

Basın açıklamamız


Emis İşyerlerindeki Grevimiz
Bakanlar Kurulu Kararıyla Yasaklandı
Bu Hak Gaspına Boyun Eğmeyeceğiz

Sendikamızın örgütlü olduğu GE Grid Solution, ABB Elektrik, Schneider Enerji ve Schneider Elektrik işletmelerine bağlı fabrikalarda bu sabah 2200 üyemizin tam katılımıyla başlattığımız grevimiz öğlen saatlerinde yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla ertelendi (yasaklandı).

Hükümet, iki gün önce Asil Çelik’te de aynı kararı alarak işçilerin en temel hakkı olan grev hakkının kullanımı ortadan kaldırmıştı. Bugün de benzer karar işveren sendikası EMİS bünyesindeki fabrikalarda çalışan üyelerimizin başlattığı grev için alındı.

Bilinmelidir ki metal işçileri, Hükümet tarafından artık bir alışkanlık haline getirilen bu hukuksuzluğa boyun eğmeyecektir. Hükümet ve işverenlerin kol kola işçilerin haklarını ortadan kaldırmaya yönelik saldırılarına karşı mücadelemiz devam edecektir.

Grevimizin ertelendiği EMİS’e bağlı fabrikalarda işçiler pazartesi gününe kadar işbaşı yapmayacaktır.
Artık canımıza tak eden grev yasağı dayatmasına karşı sendikamız, EMİS işyerlerinde mücadelenin nasıl sürdürüleceğinin kararını her zaman olduğu gibi yine işçilerle birlikte alacaktır.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
Genel Yönetim Kurulu
 

Basın açıklamamız

Greve çıkış fotoğraf ve videolarını ve anlık gelişmeleri, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

        


(GE Grid Solution, ABB, Schneider Enerji ve
Schneider Elektrik)

BUGÜN METAL’de GREV BAŞLADI!

Birleşik Metal-İş Sendikası ile Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) arasında 2200 işçiyi kapsayan 7 Eylül 2016’dan bugüne devam eden grup toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine, Sendikamız 26 Aralık 2016 tarihinde GREV Kararı almış ve 20 Ocak 2017 tarihinde Grev uygulamasının başlayacağını ilan etmişti.

EMİS işverenleri ile Grev Kararı’nın ardından bir dizi görüşme yapılmış, ancak üyelerimizi tatmin edecek bir noktaya ulaşılamamıştır. En son, bugün (19 Ocak) devam eden müzakerelerden de bir sonuç alınamamıştır.

Sendikamız ve üyelerimiz, dün ve bugün EMİS ile yapılan görüşmelerin sonucunda verilen ücret zammı tekliflerini aralarında değerlendirmiş ve verilen zammın üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olması nedeniyle Grevin uygulanması yönünde karar verilmiştir.

Sendikamız, GE Grid Solution, ABB, Schneider Enerji, Schneider Elektrik işyerlerinde

20 Ocak Cuma günü,
Saat 10:00’da
GREV’E BAŞLAYACAKTIR.

Basın açıklamamız


İşçi hakları
Milli Güvenliği bozucuymuş..

Asil Çelik Grevimiz Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklandı.

Sendikamızın 40 yılı aşkın süredir örgütlü olduğu Bursa Orhangazi’de kurulu ve 674 işçinin çalıştığı Asil Çelik işyerinde devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine, 18 Ocak 2017 tarihi itibariyle çıkacağımız grev aynı gün gece yarısı Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenmiştir.
Hukuki olarak ertelenme olarak ifade edilen bu durumun ne yazık ki aslında fiili olarak yasaklanma anlamı taşıdığı tüm kamuoyunca çok iyi bilinmektedir.
Ne yazık ki işçilerin ekmeğini ve çalışma koşullarını doğrudan ilgilendiren ve evrensel anlamda tartışılamayacak bir hak olan özgür toplu sözleşme düzeni, bu kararla bir kez daha zedelenmiştir.
Sendikaların iradesine ve hak alma mücadelesine müdahale olarak nitelenebilecek bu yönteme son yıllarda sıkça başvurulması, özellikle de sendikamızın almış olduğu grev kararlarının bu yöntemle engellenmesi, başta üyelerimiz olmak üzere tüm sendikal hareketin mücadelesine zarar vermektedir.
Aylardır süren görüşmeler neticesinde üyemiz olan Asil Çelik işçilerini tatmin edebilecek bir teklifle karşılaşsaydık, grev kararına gerek kalmadan sözleşme imzalanırdı.
Ancak aylardır süren görüşmelerden istenen ve beklenenden çok uzak bir durumun ortaya çıkması neticesinde grev kararı alınmıştır.
Ne yazık ki AKP Hükümeti, sendikamızın pazarlık gücünü tamamen elinden almış, işçinin evine götüreceği ekmeği ve kaderini işverenin ve Yüksek Hakem Kurulunun insafına bırakmıştır.
Sendikamız Birleşik Metal-İş’in, tüm bu engellemelere rağmen gerek üyelerimizin gerekse işçi sınıfının ortak çıkarları adına mücadeleyi sürdüreceğinin tüm kamuoyunca bilinmesini isteriz.

Basın açıklamamız


 Çeliğe su veren metal işçileri,
Birleşik Metal-İş çatısı altında
mücadele dolu 70 yılı kutluyor.

Sendikamızı oluşturan sendikalardan ilki,
27 Temmuz 1947
'de, Yusuf Sidal, Enver İçten, Hayrettin Güneş,
Emrullah Gültekin, Nizamettin Babaoğlu tarafından kurulan
ve daha sonra Maden-İş adını alacak olan Demir-İş Sendikasıydı.
Sendikamızın 70. yılı kutlu olsun.


Sendikamız gazete arşivinde eski sayıları da okuyabilirsiniz.


Grev tarihi 20 Ocak...

Varan 4:

ABB çalışanları da "Greve Evet" dediler.

Beyaz yakalı çalışanların çoğunlukta olduğu ABB işletmelerinde
bugün yapılan oylamada 509 hayır oyuna karşılık, 668 evet ile
sandıktan "Grev" çıktı..

 Tüm işyerlerinde,
"Greve Evet!" oyu kullanarak dayanışma gösteren
beyaz yakalı çalışan arkadaşlarımıza
sınıf mücadelesine katkıları için teşekkür ediyoruz!
 

Varan 3:

Schneider: "Greve Evet"

Beyaz yakalı çalışanların çoğunlukta olduğu Schneider işletmelerinde
 bugün yapılan oylamada
567 Hayır'a karşılık 708 EVET oyu çıktı...

Varan 2:

Gebze ALSTOM GRİD Enerji Endüstrisi
çalışanları da "Greve Evet" dedi...

Sandıktan 161 Hayır'a karşı 683 Evet oyu çıktı.

 

 

İlk grev oylaması bugün yapıldı.

GREVE EVET!...

Gebze'de, Schneider Enerji'de bugün yapılan grev oylamasında,
"Greve Evet" çıktı.
İşyerinde çalışan ve oylamada Greve Evet diyen
beyaz yakalı çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz!!!


Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi
Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu

Ücretlilerde Görünmeyen Yoksullaşma Yüzde 6

• Resmi olarak yıllık enflasyon yüzde 8.53 olarak açıklanırken bu oran yevmiyeli çalışanlarda yüzde 9.35 olarak gerçekleşti
• Gizli yoksullaşma en yoksul kesim için yüzde 9.6 olarak gerçekleşti
• Açlık sınırı 1602, yoksulluk sınırı 5066 tl oldu
• Açlık sınırındaki yıllık artış 78 tl, yoksulluk sınırındaki yıllık artış 246 tl oldu

Bisam Aralık 2016 raporu


Teröre karşı can güvenliğimiz,
Emeğimiz ve ortak değerlerimiz için
BİRLİK VE MÜCADELEMİZİ YÜKSELTELİM!

2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul’da bir gece kulübünde 39 kişinin ölümüne yol açan hain saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Bu son saldırı da açıkça göstermiştir ki terör dil, din, ırk ve mezhep ayırt etmeksizin tüm insanlığa düşmanlık etmektedir. Ancak bizim için en büyük tehdit bu saldırıların ülkemizde gerçekleşmesi ve toplumumuzun birlik ve beraberliğini hedef almış olmasıdır.
Nereden gelirse gelsin ve hangi amaca hizmet ederse etsin terörü lanetlemek insanlık görevimiz olmalıdır.
...
2017 yılının bizi bölmek isteyenlere inat, can güvenliğimizin sağlandığı, huzur, demokrasi, özgürlük ve barış içinde geçmesi dileklerimizi bir kez daha yineliyoruz.
 

Basın açıklamamız


Homur mizah grubunun hazırladığı mizah ekimiz "Homurcuk",
her sayı gazetemizle birlikte..


ÜYE KİMLİK ARAŞTIRMAMIZ BAŞLADI

Üyelerinin gerek hak ve çıkarlarını geliştirmek, gerekse ekonomik ve sosyal sorunlarına sahip çıkmak için bilimsel temelde çalışmalar yapmayı bir görev olarak gören sendikamız tarafından kapsamlı bir üye kimlik araştırması başlatılmıştır.

Sendikamız tarafından dördüncüsü gerçekleştirilen üye kimlik araştırması, daha önce 1994, 1999 ve 2008 yıllarında yapılan araştırmaların bir devamı niteliğindedir. Araştırmanın daha önceki dönemlerde sonuçları kamuoyu ile paylaşılmış, sendikal politikalarımız şekillendirilirken bu araştırmaların sonuçlarından yararlanılmıştır. Aynı zamanda söz konusu veriler akademisyenlerin yaptığı çalışmalar için bir kaynak haline gelmiştir.
Bu çalışmanın de önemli bir kaynak haline geleceği tartışmasızdır.

Araştırmamızla ilgili ayrıntılı bilgi:
2008 yılında yaptığımız araştırmayı PDF formatında okuyabilirsiniz
Birgün Gazetesi, 03.01.2017


GREV ilanları asılıyor..

EMİS işveren sendikasına bağlı işyerlerinde
grev kararları asılıyor.

GREV 20 Ocak'ta başlayacak.

Üyelerimize, sendikamıza hayırlı olsun...


Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) ile Sendikamız arasında yürütülen Grup Toplu Sözleşme müzakerelerinde gelinen süreç ve grev hazırlıkları, Genel Merkezimizde işyeri temsilcilerimizle yapılan toplantıda değerlendiriliyor…

Fotoğraflar 


Yöneticilerimiz Fabrikalarda

ABB Dilovası 
 

Legrand
 

Ejot 

Alstom 

Genel Başkanımız ve merkez yöneticilerimizin,
Şube yöneticileri ile birlikte yaptıkları işyeri ziyaretleri devam ediyor.
Tezgah başında üyelerimizle yapılan görüşmelerde
güncel konularda bilgi aktarımı yapılıyor.


Asil Çelik'te grev ilanı asıldı

Asil Çelik işverenliği ile Sendikamız arasında sürmekte olan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış ve 4 Kasım 2016 günü uyuşmazlık tutanağı tutulmuştu. Arabulucu ile yapılan toplantıda da bir anlaşma sağlanamadığı için, grev aşamasına geldik.

16 Aralık Cuma günü, Genel Başkanımızın da katılımıyla fabrika önünde yapılan basın açıklamasının ardından, grev ilanını astık...

Basın açıklamamız


Onlar Vatana ve Halka Düşman

 
Emperyalizmin Ortadoğu’daki hain emellerine, böl-parçala-yönet
 taktiklerine alet olanların oyunlarını bozmak ve boşa çıkarmak adına
bizler birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermeden, bildiğimiz doğru
yolda yürümeye ve teröre karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

Sendikamız yöneticileri ve metal işçileri,
10 Aralık’ta Dolmabahçe’de yaşanan katliamı protesto etmek için
Ellerimizde karanfillerimizle ŞEHİTLER TEPESİ’NDEYİZ!

Fotoğraflar 

Basın açıklamamız


Yine patlamalar, yine hain terör saldırısı,
yine yitip giden canlar...
Yetmedi mi akan kanlar!..
Ne zaman son bulacak bu terör!..

Terörü, terörden beslenenleri bir kez daha lanetliyor,
ülkemize geçmiş olsun diyoruz.
Yaşamını yitirenlere rahmet,
yaralılara acil şifalar diliyoruz...
 

EMİS ile TİS müzakerelerine
bugün yapılan toplantı ile devam edildi

Sendikamız ile Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) arasında
 yürütülen Grup Toplu Sözleşme müzakereleri, resmi arabulucu
 toplantısının ardından bugün (09.12.2016) sendikamız genel merkezinde
 yapılan bir toplantı ile devam etmiştir.

Bilgi Notu


Başkanlar Kurulumuz, sendikamızın gündemini ve gelişmeleri
değerlendirmek üzere 8 Aralık'ta Genel Merkezimizde toplandı.


BEKAERT'da GREV !

Bekaert işyerinde toplu iş sözleşme görüşmelerinde
birinci bir yıl için istediğimiz yaklaşık %20 zam oranına karşılık
 işverenin önerdiği % 11 zam oranı üzerine anlaşma sağlanamadı.

Bu sabah
(8 Aralık 2016, Perşembe günü)
işyeri önünde yapılan basın açıklaması sonrasında
 işyerine grev pankartımız asıldı.


 

Greve saatler kala, Bekaert işçileri, Genel Başkanımız, merkez ve şube yöneticilerimiz, durum değerlendirmesi yapıyorlar.


Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi
Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu (Kasım 2016)

Enflasyonun Adaleti Yok!
Ekmek ve Kirada Alım Gücü Hep Geriliyor


• Resmi olarak yıllık enflasyon yüzde 7 olarak açıklanırken bu oran yevmiyeli çalışanlarda yüzde 7.70 olarak gerçekleşti
• Gizli yoksullaşma en yoksul kesim için yüzde 9.27 olarak gerçekleşti
• Kirada, ulaşımda, ekmekte enflasyon yüzde 10’un üzerinde
• Son 13 yılda temel harcama kalemlerinde ciddi kayıplar var
• Teknolojide alım gücü arttı, ekmekte, kirada azaldı

Bisam Kasım 2016 raporu


EMİS Dayatmalarına hayır!

Fabrikalarda eylemler basın açıklamaları devam ediyor.
Perşembe günü Gebze Schenider önünde yapılan açıklamada,
 işçiler bir kez daha kararlılıklarını haykırdı.
 EMİS, metal işçilerinin insan onuruna yakışır yaşama ve çalışma
 koşullarına yönelik taleplerini yok saymaya devam ettikçe,
metal işçilerinin mücadelesi de ona göre artarak sürecektir.

Fotoğraflar 


Yöneticilerimiz Fabrikalarda

Arfesan 

Dostel 


Yitirdiğimiz 12 canla birlikte
78 milyonun da bağrı yandı kavruldu!


.... Evlatlarına, gençlerine sahip çıkamayan, izlenen yanlış politikalarla onları derme çatma ve denetimsiz okullarda okumaya, özel yurtlarda kalmaya mahkum eden anlayış ne yazık ki 12 kişinin daha canına mal olmuştur.
Soruyoruz; Daha kaç canımız gidecek? Daha ne kadar gençlerimiz, çocuklarımız bir hiç uğuruna yok olup gidecekler? Bu bezirganlık, bu hoyratlık, bu adamsendecilik ve umursamazlık nereye kadar sürecek? Aldatılmaya, yok sayılmaya daha ne kadar göz yumacağız?
Biz Birleşik Metal-İş Sendikası olarak metal işçileri adına bitsin artık bu hayasızca ölümler diyoruz.
Ülkeyi yönetenler, artık tez elden anayasanın açıkça tarif ettiği üzere sosyal devlet ilkesini yaşama geçirsin, evlatlarımızı bir avuç çıkarcının eline muhtaç, evine, yurduna, okuluna mahkum etmesin.
Yaşamlarını yitiren canlarımıza rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyoruz, yaralıların ise bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Basın açıklamamız


Örgütlenmeciler yetişiyor...

Yeni Örgütçü Eğitimi, 22-24 Kasım tarihlerinde Sapanca
Tesislerimizde gerçekleştirildi. Son gün yapılan genel değerlendirmenin ardından, katılımcılar sertifikalarını aldılar.

Fotoğraflar 


İSİG BAĞLAMINDA
GÜVENCESİZLİK, ÇALIŞAN YOKSULLUĞU,
SOSYAL POLİTİKA VE SENDİKAL STRATEJİLER

26 Kasım Cumartesi günü akademisyenler, gazeteciler,
sendika yöneticileri ve uzmanlarının katılımıyla, panelimiz,
Sendikamızın Sapanca Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi.

İSİG Bağlamında Güvencesizlik, Çalışan Yoksulluğu ve Sendikal Stratejiler Sempozyumu Genel Başkanımiz Adnan Serdaroğlu'nun açış konuşmasıyla başladı.
Kocaeli Dayanışma Akademisi Sözcüsü Yrd. Doç. Dr. Derya Keskin Demirel'in konuşmasının ardından sunumlar başladı:

Türkiye ve Dünya’da Ekonominin Durumu
Doç. Dr. Ümit Akcay- Dr Ali Riza Gürgen
Güvencesizlik
Yrd. Doç. Dr. Betül Urhan
Doç. Dr. Hülya Kendir Özdinç
Yrd. Doç. Dr. Elif Hacısalihoğlu
Çalışan Yoksulluğu ve Sosyal Politika
Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu
Prof. Dr. Hakan Acar
Dr. Denizcan Kutlu
Forum/Atölye: İSİG Bağlamında Güvencesizlik, Çalışan Yoksulluğu ve Sendikal Stratejiler
Moderasyon: Doç. Dr. Aslı Kayhan
Diğer Katılımcılar
Prof. Dr. Fuat Ercan
Yrd. Doç. Dr. F. Serkan ÖNGEL
Yrd. Doç. Dr. Nevra Akdemir
Yrd. Doç. Dr. Tolga Tören
Ar. Gör. Levent Dölek
 

Fotoğraflar 


PANEL:
"Şiddetsiz bir iş ve yaşam her kadının hakkıdır"


25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde işyerlerinden kadın üyelerimizin katılımıyla sendikamız genel merkezinde bir panel yapıldı.

Fotoğraflar 

Genel Başkanımızın açış konuşmasıyla başlayan panelde sinevizyon gösterisinin ardından, Nuran Gülenç moderatörlüğünde "Şiddetin kadın bedeni ve psikolojisine etkileri" (Dr. Filiz Ayla), "Kadına yönelik şiddet ve haklarımız" (Av. Olcay Yanar Korkmaz) ve "İşyerlerinden şiddet ve sendikaların rolü" (Necla Akgökçe) konuları ele alındı.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu'nun konuşma metni


Küresel Sanayi İşçileri Federasyonu,
Bursa’da Renault İşçileriyle Buluşuyor!

Dünya genelinde 140 ülkede tüm imalat sektörlerinde 50 milyon işçiyi temsil eden IndustriALL Küresel Sendikasının, Otomotiv Sektörü Direktörü Helmut Lense ve Fransa'da Renault fabrikalarında örgütlü olan Fransa Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu, CGT temsilcisi Nail Yalçın, 25 Kasım 2016 Bursa'da Renault işçileriyle buluşmalarının ardından, bir basın toplantısı yapacaklardır.

Basın açıklamamız


24 Kasım Perşembe günü
Metal işçileri,
EMİS Dayatmalarına karşı alanlarda!

İşveren sendikası EMİS’e üye General Elektrik/Grid Solutions ABB Elektrik, Schneider Elektrik ve Schneider Enerji işletmelerine bağlı işyerlerinde çalışan 2200 işçiyi ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlık tutuldu.
Şimdi arabulucu sürecindeyiz. 28.11.2016 da resmi arabulucu toplantısı yapılacak. Uyuşmazlık sonrası işveren sendikası EMİS’ten herhangi bir teklif ya da görüşme talebi gelmemiştir.
Başta ücret ve sosyal haklarımız olmak üzere, çok sayıda idari madde de anlaşma sağlanamamıştır. İşveren, idari maddelerde bile ayak diremekte, kazanılmış haklara göz dikmektedir.
Görüşme sürecinin ilk günlerinden itibaren işveren sendikasının uzlaşmaz tutumu devam etmiştir. İşveren, hem parasal sonuç doğuracak maddelerde, hem de idari maddelerde on yıllardır verilen mücadelelerle kazanılan ve kullanılan hakları geriye götürmek istemektedir.
EMİS’e bağlı işyerlerindeki üyelerimiz, emeklerine ve geleceklerine sahip çıkıyorlar ve tepkilerini işyerlerinde ve fabrika önlerinde göstermeye devam ediyorlar.
EMİS, metal işçilerinin insan onuruna yakışır yaşama ve çalışma koşullarına yönelik taleplerini yok saymaya devam ettikçe, metal işçilerinin mücadelesi de ona göre artarak sürecektir.

Basın açıklaması çağrımız
Basın açıklaması metnimiz

Uyuşmazlık sürecinde olduğumuz EMİS grup sözleşmelerinde, işveren sendikası EMİS ve üye isyerlerini uyarmaya yönelik eylemlerimiz devam ediyor. Metal işçileri kararlı bir biçimde, dayatmalara boyun eğmeyeceğimizi haykırıyor.

Fotoğraflar 


İşçi sınıfı, KHK’larla sermayenin ekmeğine
yağ sürenlerin oyunlarını bozacaktır!

Amerikancı-Fethullahçı darbe emekçi halkımızın da desteğiyle bastırılmıştır. Ancak görünen o ki cezalandırılan yine emekçi halkımız olmaktadır. Alınan her önlemin, çıkartılan her KHK’nın emekçi halkın aleyhine, sermayenin lehine olduğu görülmektedir.

KHK ile eklenen “… büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı bozucu…” ibaresi ile hükümetin grev yasaklama kozu artmıştır.

Böylelikle TİS süreçlerinde giderek sıkışan sermayenin eli güçlendirilerek, adeta toplu pazarlık süreci çıkmaza sokulmak istenmektedir. Son olarak metal işkolundaki TİS süreçlerinde, tüm kamuoyunun yakından takip ettiği olumsuzluklar da bunun açık birer göstergesidir.

AKP hükümetini sermaye yanlısı, emek karşıtı ve toplumsal huzuru bozan bu yanlış politikalarından yol yakınken vazgeçmeye çağırıyoruz. .

Basın açıklamamız


Başbakana ve bakanlara mektup:
"OHAL Gerekçesiyle
Sendikal Faaliyetlerimiz Engelleniyor."

Sendikamız son günlerde yaşadığımız engellemeler hakkında, Başbakan ve ilgili bakanlıklara, müdahale yaşadığımız il valiliklerine birer mektup göndererek, sendikamıza yönelik baskıları dile getirdi.

İstanbul;16.11.2016

Sn. Binali YILDIRIM
BAŞBAKAN
ANKARA

İlgi: OHAL Gerekçesiyle Sendikal Faaliyetlerin Engellenmesi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından terör örgütleri ile mücadele etmek amacıyla ilan edildiği duyurulan OHAL, bazı bölgelerde Valilik Makamlarınca keyfi olarak temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engellemek adına kullanılmaktadır. Hükümet yetkilileri tarafından üstüne basa basa OHAL’in demokratik hakların kullanımına engel olmayacağı açıklanmasına rağmen, son günlerde üyelerimiz ve sendika yetkilileri giderek dozu artan OHAL baskısı ile karşı karşıyadır.
Kocaeli ile Kandıra bölgesinde faaliyet gösteren Yüksel Endüstri işçileri anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye oldular. Yasaların aradığı gerekli yasal çoğunluğu sağlamamıza ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından tarafımıza resmi yazı ile bildirilmesine rağmen, işveren 57 üyemizi işten attı. İşçilerin yaşadıkları hukuksuzluğun giderilmesi için fabrika önünde basın açıklaması yapılması dahil, işçilerin işyeri önüne gitmesi mülki amirlikler tarafından, OHAL gerekçesi ile yasaklanmıştır. Sendikamızın 4 Kasım 2016 tarihinde yapmayı planladığı basın açıklaması engellenmiş, Sendikamız Genel Örgütlenme Sekreteri Hami Baltacı, Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik, Şube Sekreteri Hakan Küçük ile bir işçi gözaltına alınmış, ertesi gün Savcılık tarafından serbest bırakılmıştır.
Bir diğer Valilik müdahalesi, sendikamız ile Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) arasında devam eden grup toplu iş sözleşmesinde uyuşmazlık tutulması sonrasında sendikal faaliyetlerimizin yasaklanması şeklinde oldu. Valilik Makamları tarafından işyerleri önünde ve işyeri bahçesinde, işbaşı öncesi ve sonrası yapılmak istenen basın açıklamaları engellenmeye çalışıldı.
Kocaeli, İzmir Bursa ve İstanbul Valilik Makamları OHAL gerekçesi ile tüm kapalı ve açık alanlarda toplantı ve etkinliklerin yasaklandığını belirterek sendikamızın eylem ve faaliyetlerini yasaklayarak üyelerimiz ve sendikamız üzerindeki baskıyı arttırmaktadırlar.
OHAL’in ilan ediliş amacı dışında sendikal hak ve faaliyetlerin engellenmesi amacıyla kullanılması, demokratik hakların ihlali anlamına gelmektedir.
İşçilerin anayasal ve yasal haklar olan örgütlenme özgürlüğünün ve sendikal faaliyetlerimizin herhangi bir müdahale olmadan yapılabilmesi için gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

    Özkan ATAR                 Adnan SERDAROĞLU
GENEL SEKRETER                 GENEL BAŞKAN

DAĞITIM:
Gereği için : T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
TC. İçişleri Bakanlığı
Bilgi için : Kocaeli Valilik Makamı, İzmir Valilik Makamı
İstanbul Valilik Makamı, Bursa Valilik Makamı
 


GÜNSAN’DA İŞÇİ KIYIMI

Günsan'da işçiler kararlı:
"Mücadelemiz atılanlar geri alınana ve
Günsan'a sendika girene dek devam edecek"

“İŞTEN ÇIKARMALAR YASAKLANSIN”

Sultanbeyli’de kurulu bulunan Günsan Elektrik işyerinde 7 üyemiz işten çıkarıldı. Tek “suçları” ekmekleri ve gelecekleri için sendikalı olma haklarını kullanmalarıdır.

Mağdur olan işçiler olağanüstü hal gerekçe gösterilerek daha da zor durumda kalmakta, sendikalı olmak ve hak aramak iyice imkansız hale gelmektedir.

Bu nedenle anayasal haklarını emekçilere karşı kullanan olağanüstü hal döneminde, hükümetten “işten çıkarmaların da yasaklanmasını” talep ediyoruz.

Basın açıklamamız


Baskıya, Zulme ve Zorbalığa
Boyun Eğmeyeceğiz
Hakkımızı Kimseye Yedirmeyeceğiz

Bu ülkenin gerçek sahipleri olan emekçilere, geleceğine sahip çıkmak, çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmak adına hak arayan metal işçisi üyelerimize amansız saldırılar düzenlenmektedir.
Bu saldırıların boyutu ne yazık ki her geçen gün daha da farklılaşmakta giderek sertleşmektedir. Gözaltı, baskı ve her türlü engellemeleri artık bir yönetme biçimi haline getiren bu yaklaşımı son derece tehlikeli ve kışkırtıcı buluyoruz.
Son bir hafta içinde sendikamız üyesi olan metal işçilerine yönelik olarak başta Kocaeli, Gebze olmak üzere yurdun dört bir yanında çevik kuvvet ve tomalar aracılığıyla baskı ve engellemelerle karşılaşmaktayız.
Bu ülkede işçileri, emekçileri kısacası halkı ezerek demokrasiden bahsedilemez; çünkü demokrasi halkın halk tarafından yönetilmesi anlamına gelir. Bu ülkeyi yönetenler şunu çok iyi bilsinler ki biz bu ülkeyi darbeye de, diktatörlüklere de, emperyalizme de yedirmeyeceğiz.

Basın açıklamamız


Kocaeli Milletvekillerine çağrı

Sendikamız, Kandıra’da kurulu Yüksel Endüstri’de yaşanan haksızlığın ve mağduriyetin biran önce giderilmesi için bölge Milletvekillerine birer mektup göndererek, gerekli girişimleri yapmaya davet etti.

Çağrı metni


Üyelerimiz ve yöneticilerimiz serbest...

OHAL İŞVERENLER İÇİN Mİ?

Yüksel Endüstri İşçilerine
Yapılan Saldırı Kabul Edilemez.

Kandıra’da sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan Yüksel Endüstri işçilerinin fabrika önünde yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti. Sendikamıza üye çok sayıda işçi, yönetici ve temsilci gözaltına alındı.

Bu saldırıyı kınıyor, yetkilileri hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz.
Pazartesi günü işten atılan 65 üyemizin fabrika önünde sürdürdüğü direniş hakkında kamuoyu, bugün sendikamızın yapacağı basın açıklamasıyla bilgilendirilecekti.

Basın açıklaması yapmasına izin verilmeyen işçiler Kandıra kent merkezine hareket etti. Yapılan müdahale orada protesto edilecek.

Müdahale görüntüleri YouTube'da.. https://youtu.be/3dZmPsrlpEY

Basın açıklamamız


Metal İşçileri Cumhuriyet’e ve
 Cumhuriyet’imize Sahip Çıkıyorlar!

... Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan bu saldırıyı sadece basın özgürlüğüne karşı yapılan bir saldırı olarak değil Türkiye’de demokrasi ve düşünce özgürlüğüyle Cumhuriyet’in temel değerlerine karşı yapılan bir saldırı olarak görüyoruz.
Bu nedenle DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak metal işçileri adına
Cumhuriyet Gazetesi önündeyiz.

Basın açıklamamız


Genel Başkanımız LineTv canlı yayında

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu 2 Kasım'da LineTv canlı yayında
Metal işçilerinin beklentilerini, yaklaşan Grup TİS sürecini,
sendikamızın hazırlık ve politikalarını anlattı.

Programı youtube'dan izleyebilirsiniz


EMİS ile Uyuşmazlık Tutanağı tutuldu...

İşveren sendikası EMİS’e üye General Elektrik/ Grid Solutions ABB Elektrik, Schneider Elektrik ve Schneider Enerji işletmelerine bağlı 26 işyerinden 2200 işçiyi ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sona gelindi. Görüşmelerde 60. gün bitti ve bugün uyuşmazlık tutanağı tutuldu.

Basın açıklamamız


Kandıra Yüksel Endüstri işçileri:
"Direneceğiz, teslim olmayacağız."

Hukuksuzluk ülkede her alanda sürüyor.
Sendikamız, Kandıra’da bulunan Yüksel Endüstriyel Ürünler Turizm Yatırımları Sanayi Ticaret A.Ş’de örgütlendi. Toplu sözleşme sürecinde, işveren SMS atarak tüm çalışanların işine son verdi.
Bunun üzerine fabrika önünde çoban ateşi yakıldı, 65 işçimizin mücadelesi başladı.


Yücel Boru işçileri
Temel Sendikal Eğitim'de...

Osmaniye ve Dörtyol Yücel Boru işyerlerinden üyelerimize yönelik olarak, Temel Sendikal Eğitim ve İletişim-Davranış Biçimleri Eğitimleri 31 Ekim'de başladı. Öğlen öncesi ve akşam vardiya çıkışlarında yapılan eğitimler, 1 Kasım günü de devam ediyor.

Fotoğraflar 


Sendikal Hakları Engelleyen İşveren Temsilcilerine Hapis Cezası

Bursa’da kurulu bulunan ve Sendikamızın örgütlenme faaliyeti yürüttüğü sırada üyemiz işçileri istifaya zorlayan Tİ Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin dört yöneticisi hapis cezasına çarptırıldı.
2010 tarihinde Sendikamıza üye olan Tİ Otomotiv işçilerine istifa etmesi için baskı yapan, istifa etmeyen üyelerimizi işten çıkartan ve bu şekilde TCK’nın 118/1’inci maddesini ihlal eden şirket yetkililerinden Genel Müdür, İnsan Kaynakları Müdürü, Üretim Müdürü ve Vardiya Amiri dört kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk.
Yargılama neticesinde Bursa 6. Asliye Ceza Mahkemesi 21.09.2012 tarihinde “suçun yasal unsurları oluşmadığı” gerekçesiyle sanıkların beraatine karar verdi. Kararın Sendikamız avukatlarınca temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 18. Ceza Dairesi 17.02.2016 tarihinde kararı bozdu. Yargıtay kararında “Sanıkların eylemlerinin TCK’nın 118/1. Maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeden, tehdide yanlış anlam vererek yazılı şekilde hüküm kurulması Kanuna aykırı” görülmüş ve sanıkların cezalandırılması istenmişti.
Yargıtay’ın bozma ilamından sonra Bursa 6. Asliye Ceza Mahkemesi 20.10.2016 tarihli celsede 4 sanığın ayrı ayrı 5’er ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Karar yazısıCem Bialetti Grevimiz, 3. Gününde

Anlaşmayla sonuçlandı.

Cem Bialetti Ev ve Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş.'de yürüttüğümüz

Grevimiz kazanımla sonuçlandı.

Metal işçileri sendikaları DİSK Birleşik Metal-İş tarihinden,

geleneklerinden ve birliğinden aldığı güçle mücadele ederek

bir kez daha kazandılar.

Tüm üyelerimize hayırlı olsun!

Grevimizle dayanışma gösteren başta basın emekçilerine

Ve tüm emek dostlarına teşekkür ederiz.


Cem Bialetti Ev ve Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş. İşvereni
Çalışanları Greve Zorladı: Davetleri Kabulümüzdür

Grev önlükleri giyildi

Sendikamız ve Cem Bialetti arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde, ücret ve sosyal hakları içeren 12 madde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alındı.
Anlaşma sağlanamayan maddeler arasında ücret zammı, bayram, izin, yakacak gibi sosyal haklar yanında fazla mesai ücreti maddesi de bulunuyor.
Toplu sözleşme görüşmelerinde ve arabulucu sürecinde de üyelerimizin talepleri karşılanmaması üzerine
bugün (17 Ekim) greve çıkıldı...

Basın açıklamamız


Bekaert işyerinde uyuşmazlık raporu tutulmasının ardından,
fabrika önünde bir basın açıklaması düzenledik.

Fotoğraflar 


"Oyak Renault’da TM defteri
bir daha açılmamak üzere kapanmıştır."

Oyak Renault işçileri “Ekipler ve Departmanlar Arası Koordinasyon Toplantısı” sendikamız Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun katılımıyla Bursa’da gerçekleştirildi.
Genel Sekreter Özkan Atar, Genel Örgütlenme Sekreteri Hami Baltacı ve Bursa Şubemiz Yönetim Kurulumuzun da katıldığı toplantıda Oyak Renault işçileri gündemindeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır:

Basın açıklamamız


Oktay Elektrik İşçileri
Sendikalı Çalışma Haklarına Sahip Çıkıyorlar...

Sendikamız Genel Başkanı Adnan SERDAROĞLU, Şube yöneticilerimiz ve işçilerin katılımıyla 7 Eylül Çarşamba günü fabrika önünde bir basın açıklaması düzenlendi.

Düzce’de üretim yapan Oktay Elektrik işçileri sendikamıza üye oldular. Bakanlık, sendikamızın işyerinde çoğunluğu olduğunu tespit etti ve yetki belgesini sendikamıza verdi.
İşveren, tamamı üyemiz olan 7 işçiyi işten çıkardı. Bu işten çıkarmaların, işyerinde sendikamıza üye olan diğer işçilere gözdağı vererek kararlarından vazgeçirmek için yapıldığı ortadadır. Mücadelemiz devam edecek....

Basın açıklamamızTerör karanlık yüzünü, bu kez Gaziantep’de gösterdi...

Üstelik insanların en mutlu gününde bir düğün gecesinde patlatıldı bomba...  

54 can daha ayrıldı aramızdan…

Ateş herkesi yakıyor!

Lanet olsun teröre, lanet olsun şiddet ve kandan beslenenlere...

Hepimizin başı sağolsun!

Yaralılara acil şifalar diliyoruz...
 


Sendikamızın girişimi ile,
Oyak Renault'ta sözleşmeli çalıştırılan
yeni işçiler bundan böyle kadrolu.

Bilindiği gibi Oyak Renault’ta işe yeni alınan işçiler altı ya da 11 aylık sözleşmelerle işbaşı yaptırılıyor. Sözleşme süresi sona erince de ya gönderiliyor ya da kendisine “seni kadroya aldık” deniyor. Bu yıllardır böyle uygulanıyor ve aslında yasal değil. Yapılan işin niteliği açısından 2 aylık deneme süresi sonunda diğer işçiler gibi sözleşmelerinin belirsiz süreli olarak kabul edilmesi, yani işçilerin tabiriyle kadrolu olarak çalışması gerekiyor.
Bu konuda sendikamız bir süre önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne yaptığı başvuruda konuyu dile getirmiş, Oyak Renault’ta inceleme talep etmişti. İnceleme sonuçlandı. Bakanlığın konuyla ilgili aldığı kararda, işçilere deneme amaçlı belirli süreli iş sözleşmesi düzenlendiğinin anlaşıldığı, bunun objektif iyi niyet kurallarına uygun olmadığı, konunun tespit edildiği tarih itibariyle fabrikada bu şekilde çalıştırıldığı anlaşılan 1022 yeni işçinin iş sözleşmelerinin belirsiz süreli olarak kabul edilmesi gerektiği yer alıyor.
Yani sendikamızın girişimleri sonucu Oyak Renault’ta artık altı aylık, 11 aylık sözleşme dönemi bitmiştir. Tüm işçilerin deneme süresi iki aydır. İşe yeni başlayan her işçi bu sürenin sonunda diğer işçilerle aynı haklara sahiptir.
35 yıldır bu fabrikada yetkili olan sendikanın, yıllardır işçilerin böyle çalıştırılmasına göz yumması, işçilerin neden bu sendikadan kurtulmaya çalışmak istediklerinin sadece ufak bir örneğidir.


Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Sosyal Devletin İnkârıdır!

Özel bireysel emeklilik sistemine girişi zorunlu hale getiren
“Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile:

  • 45 yaş altı tüm çalışanlar sisteme girmek zorunda kalacak.

  • İsterlerse 2 ay sonra sistemden ayrılabilecek.

  • Çalışanın katkı payı, prime esas kazancının yüzde 3’ü olacak.

  • Tutar işveren tarafından BES şirketine aktarılacak.

  • Bu tutarı iki katı arttırmaya veya yüzde 1’e kadar düşürmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

  • Sisteme girişte, bir defaya mahsus olmak üzere “cayma hakkının kullanılmaması” halinde bin TL ilave devlet katkısı verilecek.

  • Yüzde 25’lik devlet katkısı sürecek.

Basın açıklamamız


 
Sendikamızın etkinliklerini ve gelişmeleri facebook ve twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz.

  


 
Haber ve etkinliklerin devamı Etkinlikler sayfamızda
 

 


 

Sendikamızı Sosyal Medyada
ve mobil cihazlarda da takip edin


        Çok yakında 
 

 

İletişim:
0533 541 87 95   / 0533 541 87 96
0216 380 85 90  /  0216 410 80 27
bilgi@birlesikmetal.org


GÜNCEL

 

Grev Yasağına Rağmen, Grevle Kazandık
Sendikamızın, işveren sendikası EMİS’e bağlı işletmelerinde grev yasaklamasına karşın devam eden mücadelesi kazanımla sonuçlandı.
2.200 üyemiz için İmzalanan sözleşme, grev yasaklandığında gelinen noktadan daha ileri kazanımlar içermesi açısından bir ilktir.

Üyelerinin gerek hak ve çıkarlarını geliştirmek, gerekse ekonomik ve sosyal sorunlarına sahip çıkmak için bilimsel temelde çalışmalar yapmayı bir görev olarak gören sendikamız tarafından kapsamlı bir üye kimlik araştırması başlatılmıştır

Sendikamız Sınıf Araştırmaları Merkezi Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporunu yayınladı: Enflasyon yoksulu daha çok vuruyor.

Sapanca ve Gönen Eğitim ve tatil tesislerimiz, güzel bir tatil için uygun fiyatları ile emek dostlarının da hizmetindedir. 


Gazetemizin 226. sayısı,
ekleriyle beraber 44 sayfa
2011'de yitirdiğimiz,
DİSK ve Sendikamızın eski yöneticilerinden MURAT TOKMAK'ı
sevgi ve saygıyla anıyoruz.


Üye Kimlik Araştırmamız
ses getirdi.

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın “Üye Kimlik Araştırması” bir kısım medyanın beklenmedik ilgisine mazhar oldu. Her fırsatta, kendisi gibi düşünmeyenleri hedef tahtasına koyan, gazeteciliği değil ama tetikçiliği kendine yol seçmiş olan Yeni Akit fitili ateşledi. Penguen kanalı ise ihbarı referans bilip bu “gerçekleri” yazmaya soyundu. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın yıllardır dönemsel olarak yaptığı 116 soruluk “Üye Kimlik Araştırması”ndan iki soruyu çekerek, bunlar etrafında bir bardak suda fırtına koparmaya çalıştılar. Sendikamız, bu tür saldırıların kendine değil işçi sınıfına yönelik olduğunun bilincindedir, geri adım atma niyetinde değiliz, bu böyle biline….

Birgün Gazetesi, 03.01.2017

İşte Günsan Elektrik yetki tespit belgesi..


Unutturulmaya çalışılan
Cumhuriyetimizin kurucusu
saygıdeğer Atamızı
sevgi ve özlemle anıyoruz.


 

Bir Temmuz sıcağında kalleş pusular kurularak canımızdan kopartılıp alınan Onursal Genel Başkanımız Kemal TÜRKLER’i sevgi ve saygıyla anıyoruz.


Bisikletli turculara jest...

"Bisiklet turu yaparken, yolu Bandırma-Çanakkale yolundan geçenler, bu haber sizi ilgilendiriyor.
Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Gönen'de bulunan Kemal Türkler Tesislerine bisikleti ile gidenlere yüzde 10 indirim uygulanacağını açıkladı.
Uzun yıllardır bisiklet kullanan Serdaroğlu, çadırı ile gelen turcuların da ücret ödemeden tesislerde çadır kurabileceğini belirtti..."

Emeğinin karşılığını almak ve özgürlük
demektir Bisiklet...


Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi
Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu

ENFLASYONUN ADALETİ YOK!


• Genel enflasyon yüzde 8,05 olarak açıklanırken bu oran yevmiyeli çalışanlarda yüzde 8,73 olarak gerçekleşti
• Son 13 yıllık dönemde enflasyon artışından en çok etkilenenler gündelik çalışanlar ile hizmet ve satış elemanı olarak çalışanlar oldu
• Gizli yoksullaşma yevmiyelilerde % 10 olarak gerçekleşti

Araştırma Raporu 
 


Bizler, 12-14 Şubat 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen DİSK 15. Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleşen olaylar ve almak zorunda kaldığımız karar konusunda Türkiye İşçi Sınıfına açıklama yapmayı tarihi bir görev sayıyoruz. Aşağıdaki metin, üç sendikanın ortak görüşü olarak konu ile ilgili spekülasyona son vermek amacıyla kaleme alınmıştır.

Ortak açıklama
İşçiler soruyor...


Genel Başkanımızın maaşı ve mal varlığı:

 * Sendikadan aldığı ücret: Bordrodaki  gibidir.
 * Zam yöntemi: MESS'ten işçilere alınan zam
 * Kıdem Tazminatı: Yasal tazminat tutarı
 * İhbar tazminatı: Yok
 * Harcırah: Almıyor...
 * Araç: 2012 Model Toyota Corolla (Ederi 40 bin TL.)

  Malvarlığı:
  * Kocaeli Körfez'de eşinin üzerine bir kooperatif dairesi (Ederi 140 bin TL.)
  * Eşinin üzerine binek otomobil (2011 Model Honda Jazz. Ederi 40 bin TL.)
  * Bir adet trekking bisikleti (Tchibo marka, ederi bin TL.)

Ekim ayında yapılan enflasyon oranında zamla, yeni bordro:


DUYURULAR


Arşivden: Çumitaş Grevi 1975
"Çalışma ve Toplum" Dergimizi
internetten de takip edebilirsiniz


ILO'nun 2013 yılı raporuna göre,
dünyada çocuk işçi sayısı 168 milyon,

85 milyonu tehlikeli iş kollarında çalışıyor.


Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, temiz enerji konusunda toplumu bilinçlendirmek için mücadele eden bir bilim insanı.  Hocamızın konuyla ilgili araştırması sendikamız tarafından kitap olarak yayınlandı.

Kitap, PDF formatında


 

Yasalar ve yönetmelikleri kitap haline getirerek örgüt içi dağıtımına başladık..
(pdf formatında indirebilirsiniz)


İşçilerin insan onuruna yakışır çalışma ve yaşama koşullarına kavuşturulması mücadelesini sürdüren sendikamız, performans değerlendirmesi uygulamasını da bu hedef çerçevesinde ele alıyor. Sendikamızın yayınladığı Kılavuz Kitap, Üye ve temsilcilerimize, yasal hakları konusunda bilgi vermeyi, işyerlerinde yaygınlaşacağı görülen performans uygulamalarına yönelik izleyecekleri yolu anlatmayı amaçlıyor.

Kılavuz Kitap


Üyesi olduğumuz, 140 ülkeden 700 sendika ve 50 milyondan fazla işçiyi temsil eden küresel sendika IndustriALL, "Taşeron" işçiliğine karşı Dünya çapında tüm sendikaları eyleme çağırıyor...

Okumak için


Çalışma ve Toplum dergisi arşivi     Gazetemiz arşivi


Kemal TürklerTemsilcinin el Kitabı
 
Yasalar, tüzükler, yönetmelikler...
Hakları, görevleri, sorumlulukları..
İşyeri sendika temsilcilerimizin çalışmalarını bilgiye dayandırmasına yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak bir kitap.

 Okumak için


 


Güncelleme: 20 Mart 2017
Birleşik Metal-İş, 01.09.1998 tarihinde ülkemizden ilk sendika olarak internette yerini aldı.


e-posta kontrol et..

2 Kasım 2004'ten bu yana, bu sayfayı ziyaret edenlerin sayısı: