industriAll Global Union industriAll European Trade Union
English
 
Sapanca Sardunya Tesisleri

 

Sitemizi Sık
Kullanılanlara Ekleyin

bu sayfayı, facebook'ta paylaşın...

Site içinde arama:"Savaşım dolu
Onurlu bir yaşam"
filmi

1 Mayıs 2008 filmi

izlemek için tıklayın

izlemek için tıklayın

Hangi ülkede, hangi işyerinde olursa olsun, işçilerin sorunları ortaktır..

Üye Kimlik Araştırması

IMF - İSTİHDAM UYGULAMALARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE GÜVENCESİZ ÇALIŞMA ARAŞTIRMASIOnurlu ve daha güzel bir gelecek için sendikal mücadele verirken
 sarı sendika ve patron işbirliği ile işten çıkartılan Renault işçileri,
Gönen Kemal Türkler Tesislerimizde Genel Başkanımızla bir araya geldiler.


Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde örgütlendiğimiz TOR DEMİR fabrikasında 13 üyemiz işten atılmıştır. İşten atılan kardeşlerimiz ve tüm baskılara rağmen direnen onurlu yiğit TOR DEMİR işçileri ile birlikte mücadelemiz devam ediyor.


Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Öznur Pres (NSK Armatür) işçilerinin direnişlerinin 54. Günü'nde Genel Merkez Yöneticilerimiz tarafından ziyaret edildi.


Kocaeli Şubemize bağlı TATA STEEL'de 9 Haziran tarihli grev uygulama kararı işyerine asıldı.


İstanbul 1 Nolu Şubemizde örgütlenen Sanel işyerinde,
 üyelerimizin 5 yıllık mücadelesinin sonucunda sözleşme imzalanmıştır. Tüm üyelerimize,    işçi sınıfına hayırlı olsun.


Daha donanımlı genç işçiler...

15-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında Sendikamız Sapanca Tesisleri'nde Genç İşçi İSİG Eğitimi yapıldı. Sendikamızın kadrolarının yetiştirmeyi hedefleyen eğitimde, Sendikal işleyiş ve iletişim, İSİG, TİS politikaları, İş Yasası, sendikal anlayış ve ilkelerimiz vb. konular işlendi.

Fotoğraflar


Türkiye'de ve Almanya'da
Özel İstihdam Büroları

Ülkemizde geçtiğimiz günlerde mecliste onaylanan Özel İstihdam Büroları yasası ile ilgili olarak sık sık örnek gösterilen Almanya’daki hukuki düzenlemeler ve uygulamalarıyla ilgili bir tartışma sürdürmek amacıyla 17 Mayıs 2016 günü, Birleşik Metal İş Sendikası, Almanya’dan IG Metall Sendikası ve Friedrich Ebert Stiftung Vakfı ile bir ortak toplantı düzenlendi.

Toplantıya Almanya’da, özel istihdam büroları konularında çalışmalar yürüten, Leipniz Üniversitesinde öğretim üyesi ve IG Metall Sendikası Genel Merkez şirket politikaları departmanında uzman olarak çalışan, Avukat Jürgen Ulber katılarak, Almanya uygulamaları üzerine bir sunum yaptı. Toplantıya Türkiye’den konuyla ilgili kısıtlı sayıda uzman, akademisyen, siyasetçi ve gazeteci davetli olarak katıldı.

FotoğraflarYASA REDEDİLSİN
Kiralık değil, kadrolu işçi çalıştırılsın

Birleşik Metal-İş Sendikası olarak bugüne kadar esnek çalışma adına
ve işçilerin hakların gasp edilmesi maksadıyla yapılan her saldırıya
parti tabelasına bakmaksızın, kimin tarafından yapıldığına aldırış etmeden
 karşı çıktık, bundan sonra da karşı çıkmaya devam edeceğiz.

İşçileri böylesine ağır bir çalışma düzenine mahkum eden ve adeta
 köleleştiren bu yasa tasarısı karşısında sessiz kalıp, boyun eğen işçi
 sendikası adı altında faaliyet gösterip işçilerin haklarının peşkeş
 çekilmesine göz yuman tüm yapıları da şiddetle kınıyoruz.

Çünkü insan onuruna yakışmayan kiralık işçilik uygulamasına karşı
direniş bir haktır.
Metal işçileri köleliğe ne ortak olacak ne de izin verecektir.

İşyerlerimizde asılacak bildiri


 
Oyak Renault işçileri birlik ve beraberliğinin devam ettiğini
bir kez daha gösterdiler dosta düşmana...

5 Mayıs'ın yıldönümünde Oyak Renault işçileri 5 Mayıs Şubesinde buluştu.
Yüzlerce arkadaşımız kol kola, yürek yüreğe...


İşyerlerinde protesto bildirileri okuyarak
başlatacağımız eylemlerimiz devam edecek...

Kamuoyunda ‘kiralık işçilik’ olarak bilinen Kanun Tasarısı, 4 Mayıs 2016 tarihi itibariyle adeta bir baskın yöntemiyle Meclis Genel Kurulu’na getirilmiştir.
Ülkenin gündeminde bunca önemli konu varken, insanlarımız can derdine düşmüşken, kiralık işçilik ile ilgili yasa tasarısının yangından mal kaçırırcasına komisyondan geçirilip alelacele Meclis Genel Kuruluna getirilmesini çok manidar bulmaktayız.
İşçilerimizin karşı çıktığı tasarının yasalaşmaması için sendikamız, üyelerimiz ve işçi sınıfı varını yoğunu ortaya koyacaktır.

5 Mayıs Perşembe sabahı işyerlerinde protesto bildirileri okuyarak başlatacağımız eylemlerimizin devam edeceğini
tüm kamuoyunun bilmesini isteriz.

İşyerlerimizde okunacak bildiri


5 Mayıs Oyak Renault işçilerinin öncülüğünde, metal işçilerinin sarı sendika esaretinden kurtuluşun yıldönümüdür.
5 Mayıs’ta başlayan kurtuluş mücadelesi, ardından Oyak Renault işçilerinin Birleşik Metal ile buluşmasıyla yeni bir aşamaya geçti.
Şimdi 5 Mayıs’ın birinci yıldönümünü kutlayacağız.
5 Mayıs’ın ikinci yıldönümünde, yani 2017 Mayısında Oyak Renault işçileri yine öncülük yapacak, Oyak Renault işçilerinin çoğunluk sendikası olan Birleşik Metal, Oyak Renault’ta yetkili sendika olacak.
5 Mayıs'ın yıldönümünü Oyak Renault işçilerinin Şubesinde, 5 Mayıs Şubemizde hep birlikte kutlayacağız. 5 Mayıs günü vardiya çıkışında Şubemizde buluşuyoruz.


İşkolumuzdaki yeni Elektro Mekanik İşverenleri Sendikasına (EMİS) bağlı işyerlerini kapsayacak Grup Toplu İş Sözleşmesi için taslak çalışmaları genel merkezimizde bugün yapılan toplantı ile devam ediyor. Toplantıya Merkez ve Şube yöneticilerimiz, İşyeri Temsilcileri ve Uzmanlarımız katıldılar.


Fransız Renault İşçi Temsilcileri
BURSA’da!

Fransa'da Renault fabrikalarında örgütlü olan Fransa Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu, CGT temsilcileri, 3 Mayıs'ta Bursa'da Renault işçileriyle buluştular.

Oyak Renault'da yaşanan eylemler sürecinde, yaşananları takip eden ve konu ile ilgili olarak Fransa'da Renault yönetimi ile çeşitli görüşmeler yaparak, Renault işçilerinin taleplerini yönetimi anlatan, Fransa CGT Renault Grubu Sendikaları Başkanı, Fabien Gache ve CGT sendikası temsilcisi, Nail Yalçın, Bursa 5 Mayıs Şubesinde bir basın toplantısı ile süreci değerlendirdiler.1 Mayıs’ta Tüm Meydanlar Bizimdir!

Konfederasyonumuz DİSK 1 Mayıs’a 5 gün kala yaptığı ortak açıklama ile işçi sınıfının “Birlik, Dayanışma ve Mücadele” günü olan 1 Mayıs’ın “Bakırköy Halk Pazarında” gerçekleşeceğini belirtmiştir.
Öncelikle herkesin şunu çok iyi bilmesi gerekir ki Taksim DİSK için, Birleşik Metal-İş Sendikası için 1 Mayıs Alanı’dır. Bunu hiçbir gücün değiştirmesine müsaade etmeyeceğiz.
İşçi sınıfının bugün dahi bir mücevher gibi elinde kalan birçok hakkın elde edilmesine tanıklık etmiş, bu uğurda şehitler verdiğimiz bir meydandır Taksim.
Biz Birleşik Metal-İş Sendikası olarak onursal başkanımız Kemal Türkler ve yiğit arkadaşlarının bizlere bıraktığı bu şerefli mirasın gerçek sahipleri olarak 1 Mayıs’ın tarihine ve anlamına yakışır biçimde İstanbul’da, ancak Taksim’de yapılması gerektiğine inanıyoruz.
“Bu yıla mahsus olmak kaydı” gerekçesiyle Taksim talebinden “vazgeçilerek” Bakırköy’de toplanılması kararını da dikkate alarak üyelerimizle kitlesel bir 1 Mayıs’ı adına yakışır biçimde kutlamak için tüm Türkiye sathında ve bütün meydanlarda hazırlıklarımızı yapıyoruz.
İşçi sınıfının “Birlik, Dayanışma ve Mücadele” günü olan 1 Mayıs’ta bugün çalışanlar olarak yaşadığımız tüm haksızlıklara, baskılara, işsizliğe, yoksulluğa, haklarımızın gasp edilmesine, kıdem tazminatlarımıza göz dikilmesine, modern kölelik olan kiralık işçiliğe, taşeronlaştırmaya, sendikasızlaştırmaya, grev yasaklarına karşı meydanlarda haykıracağız.

Basın açıklamamız


Sendikamız Araştırma Merkezi tarafından TÜİK, SGK ve Eurostat verileri üzerinden hazırlanan İş Cinayetleri ve Kayıtdışılık Raporu, Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yaşanan sorunun görünmeyen boyutlarını ortaya koydu. Rapora göre her dört iş kazasından sadece 1’i kayıt altına alınırken meslek hastalıkları neredeyse yok sayılıyor.

İş Cinayetleri ve Kayıtdışılık Raporu
Raporun özeti


Çalışırken Ölmek Kader Değil!

Her gün artan iş cinayetlerine kurban edilen işçiler için yılda bir gün duyarlığı arttıracak iş cinayetlerine dikkat çekecek bir gün olmalı. ILO tarafından 2001’den bu güne “Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü” olarak ilan edilen 28 Nisan hâlihazırda Dünya’nın 30’undan fazla ülkesinde “Anma ve Yas Günü” olarak kabul edilmiştir.
28 Nisan’da yapılan anmalar, ülkemizde de resmi olarak yapılmalı. Buradan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çağrımız, 28 Nisan İş Cinayetlerinde Kaybettiğimiz İşçileri Anma ve Yas Günü olarak ilan edilsin.

28 Nisan'da işyerlerimizde okunacak bildiriKıbrıs'a metal işçilerinin selamını götürdük

40. yılını kutlayan Kıbrıs Dev-İş'in kongresinde konuşan Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, metal işçilerinin gündemindeki mücadele başlıklarını anlattı.


Çokyaşar Halat TİS töreni

Kocaeli Şubemize bağlı Düzce'de kurulu bulunan Çokyaşar Halat'ta TİS görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Genel Başkanımız ve şube yöneticilerimiz de işçilerle birlikte düzenlenen imza töreninde...

Fotoğraflar


Eğitimlerimiz Aralıksız Devam Ediyor…

 
23-24 Nisan tarihlerinde Anadolu Şubemize bağlı Ankara Klisom Klima, Konya Petrotek, Kayseri ODS Döküm işyerinden üyelerimize temel sendikal eğitim yapıldı.

Klisom Klima      Petrotek       ODS Döküm


Esnek Çalışmaya, Kiralık ve Taşeron İşçiliğe karşı ALANLARDAYIZ! 

Metal İşçileri KOCAELİ’nde

 
Hükümetin meclise sevk ettiği özel istihdam büroları eliyle işçi kiralama adı altında köleleştirme ve yeni esnek çalışma modellerini içeren yasa tasarısına, Kıdem tazminatının tasfiyesini içeren saldırılara karşı 20 Nisan'da Kocaeli'nde yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi. İzmit Sabri Yalım Parkı'nda düzenlenen eylemde Genel Sekreterimiz Özkan Atar, basın açıklaması yaptı.

Fotoğraflar


Alman şirketlerinde örgütlenme sürecini,
IG Metall ile değerlendirdik.

Almanya IG Metall Sendikasından bir heyet, Friedrich Ebert Vakfı İstanbul Şubesinde, sendikamız ile bir araya gelerek, önümüzdeki süreçte Almanya kökenli işyerlerinde ortak örgütlenme imkanlarını tartıştı. Türkiye'de örgütlenme sırasında yaşanan sorunlar ve bu konuda Almanya'daki işyerlerinde IG Metall üyeleri ve iş konseyi temsilcilerini bu konularda nasıl daha fazla bilgilendirilip, örgütlenme süreçlerine nasıl daha fazla dahil edilebilecekleri konuşuldu. IG Metall Düsseldorf-Neuss Şube Başkanı, IG Metall Ulusötesi İlişkiler Departmanı Türkiye Sorumlusu Andre Gunia ve IG Metall Sendikası Ford Küresel İş Konseyi Danışmanı Georg Leutert'in katıldığı toplantıya sendikamız adına Genel Başkan Adnan Serdaroğlu ile Genel Sekreter Özkan Atar katıldılar. Toplantıya ev sahipliği yapan Friedrich Ebert Vakfı adına ise toplantıya Türkiye Yardımcı Temsilcisi Daniela Kuzu katıldı.


Renault İşçileri Meclis’te Konuştu, Türk-İş Yönetimi Tutuştu
HODRİ MEYDAN!
Koyalım Sandığı, Oyak Renault İşçisi
Hangi Sendikayı Seçecek Görelim

Madem dediğiniz kadar işçinin sendika seçme özgürlüğüne “gönülden” bağlısınız, o zaman Oyak Renault fabrikasına REFARANDUM SANDIĞINI koyalım.
Soralım işçiye, “hangi sendikayı tercih ediyorsun” diye!
Var mısınız?Yüreğiniz yeter mi?Cesaretiniz var mı?
Biz Türk-İş Genel Başkanını, milletvekillerine gönderdiği mektubun altına attığı imzaya sahip çıkmaya davet ediyoruz.
Yoksa bu sözleriniz de yeni bir pişkinlik örneği olarak kayıtlara geçecek.

Basın açıklamamız


Renault işçileri Meclis'te.

İşten çıkarılan üyelerimiz, Genel Başkanımız, Örgütlenme Sekreterimiz ve şube yöneticileri ile birlikte bugün Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeydi.
Meclis’te düzenlenen basın toplantısında, tazminatsız işten çıkışları, baskı ile işten çıkışa zorlamaları ve Renault’ta yaşanan tüm hak gasplarını bir kez daha gündeme getirdik..
Emek dostu Milletvekilimiz Musa Çam, beraberindeki milletvekilleriyle Renault'da yaşanan hukuksuzlukları kamuoyuyla paylaştı.

Açıklama metni: Oyak Renault İşçileri’nin Çalışma ve Sendika Seçme
Hürriyetleri Güvence Altına Alınmalıdır.


 
Temsilcilerimize yönelik "İşçi sağlığı ve Meslek hastalıkları" konulu eğitim, Sendikamız Sapanca Eğitim Tesisleri'nde tamamlandı.

FotoğraflarNSK Armatür'de sendikalaşma hakkına
 saygı duyulmalı ve atılan işçiler
geri alınmalıdır

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren NSK Armatür
işçileri Sendikamızda örgütlendiler. Sendikamız, yasanın aradığı çoğunluğun  sağlanmasının ardından 31 Mart 2016 tarihinde Bakanlığa yetki başvurusunda bulundu. Bu süreçte işçilerin sendikamızda örgütlendiğini duyan işveren işçileri gözdağı amacıyla 2 üyemizi işten attı.
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve üyelerimizin katılımıyla
 bugün (12.04.2016) işyerinde yaşanan sendikal hak ihlallerini duyurmak için  fabrika önünde basın açıklaması yapıldı.


 


Genel Merkezimizde toplanan Başkanlar Kurulumuz,
kölelik dayatmaları anlamına gelen yasa tasarılarına karşı
sendikamızın eylemlilik sürecini, yeni örgütlenmeleri, fabrikalardaki gelişmeleri
ve emeğin gündemindeki diğer konuları değerlendirdi.
 

Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi


Esnek Çalışmaya, Kiralık ve Taşeron İşçiliğe karşı ALANLARDAYIZ!

Metal işçileri Kartal'da yürüdü...

Hükümetin meclise sevk ettiği özel istihdam büroları eliyle işçi kiralama adı altında köleleştirme ve yeni esnek çalışma modellerini içeren yasa tasarısına, Kıdem tazminatının tasfiyesini içeren saldırılara karşı, Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve metal işçilerinin katılımıyla İstanbul Kartal Meydanı'na kitlesel yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi.

Fotoğraflar


Midal Kablo'da
İşçilerin sendikalaşma hakkı
Devlet eliyle engelleniyor!

Midal Kablo’da çalışan işçiler sendikamıza üye oldukları için işten atılmış ardından da Bozüyük Kaymakamı’nın talimatıyla polis saldırmış, şube yöneticilerimiz, temsilcilerimiz ve işçiler gözaltına alınmıştır.

Dün Renault’ta bugün Midal Kablo’da işçiler en temel haklarından olan anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış sendikaya üye olmak ve toplu sözleşme yapma hakkını kullandıkları için devlet kademelerinden gelen talimatlarla gözaltına alınıyor.

Mülki amirliklere düşen görev, sendikaya ve işçilere devletten aldıkları yetkileri kötüye kullanarak saldırmak değil, işçilerin anayasal ve yasal haklarına saygı göstermek, hukukun teminatı olabilmektir.

Basın açıklamamız EYLEMLER ERTELENDİ...

Şubelerimizden ve bölgelerden gelen, yaşanan gerilimli ortam nedeniyle ertelenmesi talebiyle; bu hafta yapılmasını planladığımız "Kıdem Tazminatının Gaspı, Esnek Çalışma ve Kiralık İşçiliğe Karşı" eylemlerimiz yapılmayacaktır.Yine Ankara... yine bombalama... yine yitip giden canlar... çok sayıda yaralı...
Bir kez daha yüreklerimiz parçalandı.
Ve bir kez daha bu vatan, evlatlarını hain bir terör saldırısında kaybetti.
Etrafımız ateş çemberi.
Terör, kent merkezlerinde bomba dolu araçlar patlatıyor, hunharca katliam yapıyor.

Bu terör saldırısında yitirdiğimiz tüm yurttaşlarımıza rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
Nereden gelirse, kimler tarafından yapılırsa yapılsın terörü lanetliyoruz.

ARTIK YETER
İnsanlarımızın canları üzerinden hesap yapmayı bırakın. Savaşı ve terörü bitirin…

 

 İşyerlerinde okunan terörü kınama açıklamamız


Bursa’da
Fabrikaları Kimin Kaynattığı Belli Oldu!

Cumhurbaşkanı, DİSK Kongresinde yapılan protestoların arkasına sığınarak, Renault işçilerine yapılan saldırıyı ‘meşru’ göstermeye çalışmaktadır. Biz biliyoruz ki, asıl hazımsızlık 5 bin işçinin Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlenmesidir. Bu örgütlülüğün Türk Metal’in baskısı altına alınmış diğer işçilerin üzerinde ortaya çıkaracağı etkidir. OYAK Renault işçilerinin Birleşik Metal-İş’de örgütlenmesinin Türk Metal ve sermaye cephesinde yaratmış olduğu sıkıntıya devletin en yetkili ağızlarından verilen destek, Türkiye’de sendikal haklarının kullanımında hangi noktada olduğumuzun en açık göstergesidir.

Basın açıklamamız8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...
Kapitalizmin acımasız saldırısına karşı
 kadınların toplu olarak ilk kez
 başkaldırdığı gün...
Mücadele devam ediyor...

Fabrikalardaki 8 Mart etkinliklerinden Fotoğraflar

Ekonomik krizler en çok kadınları vuruyor, işsizlik en çok kadınları etkiliyor, savaşlar en çok kadınların hayatını mahvediyor, erkek şiddeti her gün üç kadının namus cinayetine kurban gitmesine yol açıyor. Kadınlar kısmi zamanlı, güvencesiz çalışma değil, düzenli, sendikalı ve güvenceli iş istiyor.

8 Mart Bildirimiz


Evde, işyerinde, sendikada eşitlik, adalet ve özgürlük için daha fazla mücadele, daha fazla dayanışma!

Ekonomik krizler en çok kadınları vuruyor, işsizlik en çok kadınları etkiliyor, savaşlar en çok kadınların hayatını mahvediyor, erkek şiddeti her gün üç kadının namus cinayetine kurban gitmesine yol açıyor. Kadınlar kısmi zamanlı, güvencesiz çalışma değil, düzenli, sendikalı ve güvenceli iş istiyor.

8 Mart Bildirimiz

 

Sendikamızın düzenlediği 8 Mart Etkinliği Pazar Günü Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Fotoğraflar


Genç işçiler eğitimi başarı ile tamamladılar

29 Şubat 4 Mart tarihleri arasında Sapanca Eğitim tesislerimizde yapılan
Genç İşçi Eğitimi, bugün Genel Sekreterimizin de katılımıyla yapılan
sertifika töreni ile tamamlandı.

Fotoğraflar


 
Sendikamızın etkinliklerini ve gelişmeleri facebook ve twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz.

  


Metal işçileri alanlarda

Eylem planımız açıklandı

AKP Hükümetinin meclise sevk ettiği özel istihdam büroları eliyle işçi kiralama adı altında köleleştirme ve yeni esnek çalışma modellerini içeren yasa tasarısına, hazırlıkları devam eden ve kısa bir süre içerisinde Meclise geleceği açıklanan kıdem tazminatının tasfiyesini içeren saldırılara karşı sendikamız, Genel Kurulda aldığı karar doğrultusunda eylemliliklerini sürdürmektedir.
Bu doğrultuda, organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere, örgütlü olduğumuz fabrikaların bulunduğu bölgelerde veya şehir merkezlerinde vardiya çıkışlarında yürüyüşler ve basın açıklamaları aşağıdaki program çerçevesinde planlanmıştır.

Eylem Programı     


 
Haber ve etkinliklerin devamı Etkinlikler sayfamızda
 

 


 

Sendikamızı Sosyal Medyada
ve mobil cihazlarda da takip edin


        Çok yakında 
 

 

İletişim:
0533 541 87 95   / 0533 541 87 96
0216 380 85 90  /  0216 410 80 27
bilgi@birlesikmetal.org


GÜNCEL

 

Kiralık işçilik Yasasında yer alan düzenlemelerin çalışma yaşamına yansıması şöyle olacaktır:
- “İşletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması hali” hariç işyerinde kaç geçici işçi çalıştırılacağına ilişkin bir sınır bulunmamaktadır.
- Kiralık işçiler işyerinin işçisi sayılmayacağından, işyerinde yürürlükte olan toplu iş sözleşmesinden yararlanamayacaktır.
- İşe iade davalarının önkoşulu olan 30 işçi çalışma şartında geçici işçiler bu sayının hesabında dikkate alınmayacaktır.
- İşçi sadece çalıştığı süre ücret alacağından geçici iş ilişkisi kurulmadığı yani kiralanmadığı durumda gelirsiz kalacaktır.
- Geçici işçinin ücretinin ödenmesinden özel istihdam büroları sorumlu tutulmuştur. İşçiye ücret ödenmez ise işçi ancak özel istihdam bürosuna ilişkin yargıya başvurabilecektir. Bu büroların çoğunluğunun tabiri caiz ise bir masa bir sandalyeden ibaret malvarlıkları olacağından işçi ücret alacağını hiç tahsil edememe durumu ile yüz yüze kalacaktır. 
- Geçici işçinin kıdem tazminatına esas süre nasıl hesaplanacağı belirsizdir ve kıdem tazminatı hakkı öngörülmemiştir. 
- Emeklilik için gerekli olan prim gününü, geçici işçinin tamamlamasının mümkün olmadığı ortadadır. 
Görüldüğü gibi bildiğimiz tüm haklar ve kazanımlar birer birer elimizden alınmaya çalışılırken, işçiler kelimenin tam anlamıyla köle haline getirilmektedir.
DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak bu saldırılar ve dayatmalar karşısında sessiz kalmayacağımızın herkes tarafından bilinmesini isteriz. .


Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bugün her zamankinden daha büyük bir coşku ve kararlılıkla kutluyoruz.

Türkiye işçi sınıfı, cumhuriyetin kazanımlarının ve topluma kattığı değerlerin takipçisi ve savunucusu olmaya devam edecektir.


İşçi sınıfının Süleyman Hocasını unutmayacağız. Yitirişimizin 9. yılında da, yüreklere ektiği tohumların ışığı ile aydınlatmaya devam ediyor.

 


Bizler, 12-14 Şubat 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen DİSK 15. Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleşen olaylar ve almak zorunda kaldığımız karar konusunda Türkiye İşçi Sınıfına açıklama yapmayı tarihi bir görev sayıyoruz. Aşağıdaki metin, üç sendikanın ortak görüşü olarak konu ile ilgili spekülasyona son vermek amacıyla kaleme alınmıştır.

Ortak açıklamaAsgari Ücret 2016 Bilgi Notu

2016 yılı için belirlenen asgari ücret yıllık olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla geleneksek olarak yapıldığı üzere Temmuz ayında yeniden bir artış söz konusu olmayacaktır.

   • Brüt Asgari Ücret: 1647 TL
   • Brüt Saat Ücreti: 7,32 TL
   • Net Asgari Ücret: 1177,44 TL (AGİ Hariç)

Ele Geçecek Asgari Ücret:
   • Net Asgari Ücret: 1177,44 TL
   • AGİ (Bekâr ve Çocuksuz): 123,53 TL
   • Toplam: Net 1301 TL

Bilgi notuİşçiler soruyor...


Genel Başkanımızın maaşı ve mal varlığı:

 * Sendikadan aldığı ücret: Bordrodaki  gibidir.
 * Zam yöntemi: MESS'ten işçilere alınan zam
 * Kıdem Tazminatı: Yasal tazminat tutarı
 * İhbar tazminatı: Yok
 * Harcırah: Almıyor...
 * Araç: 2012 Model Toyota Corolla (Ederi 40 bin TL.)

  Malvarlığı:
  * Kocaeli Körfez'de eşinin üzerine bir kooperatif dairesi (Ederi 140 bin TL.)
  * Eşinin üzerine binek otomobil (2011 Model Honda Jazz. Ederi 40 bin TL.)
  * Bir adet trekking bisikleti (Tchibo marka, ederi bin TL.)

Ekim ayında yapılan enflasyon oranında zamla, yeni bordro:


DUYURULAR

,


 

Arşivden: Çumitaş Grevi 1975
"Çalışma ve Toplum" Dergimizi
internetten de takip edebilirsiniz


ILO'nun 2013 yılı raporuna göre,
dünyada çocuk işçi sayısı 168 milyon,

85 milyonu tehlikeli iş kollarında çalışıyor.


Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, temiz enerji konusunda toplumu bilinçlendirmek için mücadele eden bir bilim insanı.  Hocamızın konuyla ilgili araştırması sendikamız tarafından kitap olarak yayınlandı.

Kitap, PDF formatında


    

Yasalar ve yönetmelikleri kitap haline getirerek örgüt içi dağıtımına başladık..
(pdf formatında indirebilirsiniz)


İşçilerin insan onuruna yakışır çalışma ve yaşama koşullarına kavuşturulması mücadelesini sürdüren sendikamız, performans değerlendirmesi uygulamasını da bu hedef çerçevesinde ele alıyor. Sendikamızın yayınladığı Kılavuz Kitap, Üye ve temsilcilerimize, yasal hakları konusunda bilgi vermeyi, işyerlerinde yaygınlaşacağı görülen performans uygulamalarına yönelik izleyecekleri yolu anlatmayı amaçlıyor.

Kılavuz Kitap


Üyesi olduğumuz, 140 ülkeden 700 sendika ve 50 milyondan fazla işçiyi temsil eden küresel sendika IndustriALL, "Taşeron" işçiliğine karşı Dünya çapında tüm sendikaları eyleme çağırıyor...

Okumak için


Çalışma ve Toplum dergisi arşivi     Gazetemiz arşivi


Kemal TürklerTemsilcinin el Kitabı
 
Yasalar, tüzükler, yönetmelikler...
Hakları, görevleri, sorumlulukları..
İşyeri sendika temsilcilerimizin çalışmalarını bilgiye dayandırmasına yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak bir kitap.

 Okumak için


 

Genel Kurulumuzla ilgili ayrıntılı bilgi, fotoğraf ve videolar için

 

 

 


Güncelleme: 09 Mayıs 2016
Birleşik Metal-İş, 01.09.1998 tarihinde ülkemizden ilk sendika olarak internette yerini aldı.


e-posta kontrol et..

2 Kasım 2004'ten bu yana, bu sayfayı ziyaret edenlerin sayısı: