Anasayfa » Arşiv

Güncel Kategorisindeki Yazılar

Güncel, Toplu İş Sözleşmeleri, türk metal »

[25 May 2015 | Yorumlar Kapalı | ]
Sus payı değil, kalıcı kazanımlar için ileri!

Mücadelenin hedefe ulaşmasını engellemek için para dağıtıyorlar; BAŞARAMAZLAR!
Metal işçilerinin 2014 dönemi grup toplu iş sözleşmesinde farklı zamanlarda ama ortak hedeflerle verdiği mücadeleler, işbirlikçi dayatmacı toplu sözleşme düzeninin yıkılması ile sonuçlanmıştır.
Sermaye örgütü MESS her geçen gün yayılan metal işçisinin direnişi karşısında kesenin ağzını açmış ve tüm işyerlerinde net 1000 TL.’nin bizzat kendisi tarafından verileceğini duyurmaktadır.
“Çalışma barışı” gerekçesinin arkasına sığınarak ve toplu iş sözleşmesi maddelerinde değişiklik yapılmayacağını söyleyerek, metal işçilerine durmaları için adeta yalvaran MESS’in gerçek amacı metal işçilerinin bu mücadeleden kalıcı bir maddi kazanımla çıkmalarını engellemektir.
Teklif ettiği paralanın herhangi bir isim …

Güncel, Toplu İş Sözleşmeleri »

[31 Oca 2015 | Yorumlar Kapalı | ]
Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: Zalimler için yaşasın cehennem!

İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin içinde bulunduğu kötü koşullardan çıkışı için büyük önem taşıyan 2015 Metal grevlerinin yasaklanması ve sermaye egemenliğinin tahkim edilmesi kararının ardından toplanan Başkanlar Kurulumuz mücadelenin daha yoğun, daha kitlesel ve her türlü platforma taşınarak sürdürülmesi kararlığındadır.
Mücadelenin bu yeni evresinin en önemli koşulu sınıf bilinci ve sendikal disiplin içinde hareket edilmesi, sendikamız kurul kararları dışında hiç bir kararın tartışılmaması, uygulanmaması ve dışlanmasıdır.
Tüm dayanışma gösteren kurum ve kuruluşların da bu temel ilkeyi gözetmelerini kendilerinden bekliyoruz.
Başkanlar Kurulu’muz, Genel Yönetim Kurulu’muzun 30 Ocak 2015 tarihli açıklamasının arkasında durmaktadır.
Grev hakkımızı yasaklayan, …

Güncel, Toplu İş Sözleşmeleri »

[11 Oca 2015 | Yorumlar Kapalı | ]
10 Ocak: Dayatmaya karşı GREV!

10 Ocak 2015 tarihinde Birleşik Metal İş genel merkezinde toplanan Merkez TİS Kurulu üyeleri, 2014 dönemi grup toplu iş sözleşmesi sürecini bir bütün olarak değerlendirdiler ve üyelerin eğilimlerini kurula aktadılar.
İşyerlerinden gelen bilgiler, metal işçilerinin büyük bir çoğunlukla MESS dayatmalarını kabul etmediklerini, ücret uçurumunun kapatılması için iyileştirmelerin olmadığı, metal işçilerinin yaşam standardını yükseltmeyen ve düşük ücret sistemini 3 yıllık sözleşme ile kalıcılaştırmayı hedefleyen sermayenin dayatmalarına karşı “bedeli ne olursa olsun” direnmek yönünde oldu.
Genel Yönetim Kurulu adına kapanışta koşan Genel Başkan Adnan Serdaroğlu, şu noktaların altını çizdi:

Mücadele kesinlikle toplu verilecek, hiçbir şekilde …

Güncel, Toplu İş Sözleşmeleri »

[17 Ara 2014 | Yorumlar Kapalı | ]
MESS Teklifinin Detayları

MESS’in grup toplu iş sözleşmesindeki teklifinin detayları belli oldu. Buna göre MESS deneme süresinin uzatılması, kıdem ve ihbar tazminatlarının düşürülmesi, istirahatlerde ikramiye ve yakacak paralarının ödenmemesi, devamlılık primi uygulamasına son verilmesi ve denkleştirme ve telafi çalışma biçimlerinin sözleşmeye girmesi ile ilgili 7 maddelik teklifini tümüyle geri çekiyor.
MESS’in teklifi bugün Başkanlar Kurulumuzda yarın da Merkez TİS kurulumuzda değerlendirilecek ve sendikamızın bu aşamadan sonra nasıl bir yol izleyeceği konusu ele alınacaktır.
Diğer konulardaki sendikamıza iletilen teklifler ise şöyle:
MESS Teklifinin Detayları
1. ASGARİ ÜCRET:
İmza tarihi ile 31.12.2015 tarihleri arasında 5,80 TL/saattir.
1.1.2016-31.12.2016 tarihleri arasında bu …

Güncel, Toplu İş Sözleşmeleri »

[12 Ara 2014 | 4 Yorum | ]
Metal işçileri bugün 3 ilde MESS’i ziyaret ediyor!

Metal işçileri, MESS Dayatmalarına karşı
İstanbul Merkez Büro, Bursa ve İzmir Bölge Temsilcilikleri önünde toplanıp
TALEPLERİNİ HAYKIRACAKLAR!
MESS önü eylemlerde okunacak bildiri:
EY MESS YETKİLİLERİ!
Biz metal işçilerinin gerçek sendikası Birleşik Metal İş olarak, sermayedar sınıfın örgütü MESS’e buradan sesleniyoruz.
Metal işçilerinin insanca yaşama ve insanca çalışma talebi karşısında duramazsınız!
Metal işçileri haklılar çünkü metal işçileri sömürülüyorlar!
Metal şirketleri günden güne büyürken, metal işçileri yoksullaşıyorlar.
Ağır çalışma koşulları, uzun çalışma süreleri nedeniyle sağlıklarından ve ömürlerinden veriyorlar.
Bu nedenle metal işçileri sermayenin kendisini köle olarak görmekten vazgeçmesini istiyor, insan yerine konmayı talep ediyor.
Metal işçileri metal işkolundaki ucuz işçilik sisteminin …

Güncel, Toplu İş Sözleşmeleri, Öne çıkanlar »

[5 Ara 2014 | Bir Yorum | ]
4 Aralık MESS görüşmesi ve detayları

Sendikamız heyeti 4 Aralık 2014 tarihinde MESS yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Bu görüşmede rakamsal her hangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Güncel, Toplu İş Sözleşmeleri »

[26 Kas 2014 | Yorumlar Kapalı | ]
26 Kasım’da MESS ile yapılan toplantı ve sonuçları

2014  dönemi grup toplu sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlık safhasında devam eden görüşmelerin ikincisi bugün (26 Kasım) yapıldı.
Toplantıya genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı düzeyinde katılınmıştır.
Toplantıda şu gündemler ele alındı:
1)   Olayın vukuuna bağlı sosyal ödemeler
2)   Grup yükseltilmesi talep edilen işyerlerinin durumu
3)   İkramiye gün sayısının yükseltilmesi gereken işyerlerinin durumu
4)   Ücretlerden yapılan vergi kesintileri
5)   İkramiye ve yakacak ödemelerinden kısıntı yapılması yolundaki MESS teklifi
6)   MESS’in ücret zam yönteminin doğuracağı sonuçlar
Söz konusu gündem maddelerinin hiçbirinde taraflar bir anlaşmaya varamamışlar ve herhangi bir gün belirlemeden toplantıyı bitirmişlerdir.
Yine bugün Ankara’da resmi arabulucu başkanlığında yapılan toplantıda da taraflar uyuşmazlık …

Güncel, Toplu İş Sözleşmeleri »

[20 Kas 2014 | Yorumlar Kapalı | ]
MESS’in önerdiği zam yönteminin doğuracağı sonuçlar

MESS’in ücret zam yöntemi önerisi,

1) Ücretler arasındaki makası kapatmamakta

2) Aynı ücreti alan işçiler farklı zam alacaklardır.

3) Yüksek ücret ortalaması olan işyerleri aleyhinedir.

4) Her işyeri için farklı zam taleplerinin önü açılmaktadır.

Güncel, Toplu İş Sözleşmeleri, Öne çıkanlar »

[19 Kas 2014 | Yorumlar Kapalı | ]
Ücretlerden yapılan vergi kesintileri sabitlensin

Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması, Anayasa’nın da hükmü olmasına rağmen, sermayenin sömürü rejimi ve onu tahkim etmekle görevli siyasal iktidarların yönetimi altında, gelir vergisi gelire göre artan oranlı olmaktan çıkarılmış bir durumdadır.

Güncel, Toplu İş Sözleşmeleri »

[10 Kas 2014 | Yorumlar Kapalı | ]
Eylemler başladı

EYLEMLER SÜRÜYOR:
13-14 KASIM TOPLU GİRİŞ VE ÇIKIŞ (ALKIŞLARLA)
15-16 KASIM FAZLA MESAİ KALINMAYACAK!
6 Kasım tarihinde tutulan uyuşmazlığın ardından toplanan merkez tis kurulunun (MTK) önerileri çerçevesinde sermayedar sınıf ve örgütü MESS’in tutumunu protesto etmek için MESS üyesi işyerlerinde iş durduruldu ve sendikamızın hazırladığı bildiri okundu.
Metal işçileri kapalı kapılar ardında pişirilen senaryolarda rol almayı reddediyor ve kendi mücadele tarihlerini bir yenisini eklemek için bileniyorlar.
Eylem fotoğrafları bağlantı sayfasında